Weblog

pas op voor Psychiaters die keuringen verrichten

Dank voor uw bericht van 11 januari 2021. Zoals gezegd heb ik deze lastige zaak in beraad genomen nu een onafhankelijk keurend neuroloog en psychiater op hun terrein geen blijvend letsel zien en ik in de vele contacten met cliënt dat niet kan onderschrijven. Nog even de rechtspraak langs de lijn houdend – zie de… Lees verder

Regionaal Medisch Tuchtcollege of Medisch Kluchtcollege?

  rtgamsterdam@minvws.nl  Centraal Medisch Tuchtcollege                                                                                 Gezondheidszorg Amsterdam  Postbus 84500,  1080 BN Amsterdam  Den Haag,       4 januari 2021 Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS – Uw kenmerk:  Klaagschrift over medisch adviseur                         Uw kenmerk: 2020/093 Geacht College, In aansluiting op mijn eerdere e-mail van 4 januari 2021 en brief wordt thans namens Klager (..) inhoudelijk tegen de uitspraak… Lees verder

Allianz: malle Eppie werkt niet bij ClaimZorg

Geachte mevrouw H. van Allianz Letselschade, U informeert naar de stand van zaken. Ik bericht u als volgt. Op 7 september 2020 diende ik een declaratie in voor mijn behandelingskosten van € 1.955,70 + 21% btw( = € 410,70 voor de Fiscus) ofwel € 2.366,40. Bij deze declaratie ging een verrichtingenlijst mee. Zonder goede onderbouwing… Lees verder

neuroloog Verhagen en neuropsycholoog Verdonck: gevaarlijk duo!

Eerder op mijn weblog schreef ik al dat de neuroloog Bernsen en de neuropsycholoog Verdonck, die volgens Gerechtshof Den Haag zich ten onrechte als klinisch neuropsycholoog presenteert, bij medische expertises in letselschadezaken een zeer gevaarlijk duo is. Exact dezelfde beredenering gaat op voor de neuroloog Verhagen die in combo de neuropsycholoog Verdonck inzet. Niet alleen… Lees verder

Hoge Raad passeert (terecht) neuropsycholoog

Hoge Raad d.d. 17-02-2017   (ECLI:NL:HR:2017:273) Persoonlijkheidsonderzoek neuropsycholoog Verdonck: (…) Er zijn tekenen van een kwetsbaar pre morbide psychisch evenwicht, grotendeels samenhangend met zijn persoonlijkheidsstructuur. (…) (…) Bovendien wordt het algehele functioneren nadelig beïnvloed door preëxistente en niet ongevalgerelateerde psychologische factoren, samenhangend met de onevenwichtige en kwetsbare persoonlijkheidsstructuur. […] Het is mijns inziens niet geheel uit… Lees verder