Weblog

Medisch adviseur verzekeraar is geen dossierbehandelaar!

Niet de medisch adviseurs (Medas) bepalen de koers in een dossier maar de dossierbehandelaar  Zie de vigerende rechtspraak. Een medisch adviseur is een hulppersoon, hij dient gerichte vragen te beantwoorden die de dossierbehandelaar stelt (..) en zijn (subjectieve) visie achterwege te laten. Mooi voorbeeld is in dit verband het arrest van het Hof Den Bosch… Lees verder

ClaimZorg klaagt advocaat Allianz aan bij de Orde van Advcoaten

Klaagschrift Deken Orde van Advocaten Amsterdam Postbus 57590 1040 BL Amsterdam   Den Haag,         19 juli 2017 Ons kenmerk:  JBRB 081224/1394PS Uw kenmerk: 4017-0374: Klacht over advocaat de heer mr E. te Amsterdam Weledelgestrenge heer Van Regteren Altena, Cliënte en ondergetekende namen kennis van uw brief van 5 juli 2017 met… Lees verder

Hof Arnmhem-Leeuwarden: Allianz/London stop met slachtoffer 18.5 jaar kapot procederen!

4.5 Uit de hierboven genoemde deskundigenrapporten (die weliswaar alle door A. bestreden worden, zowel wat de persoon van de deskundige betreft als de inhoud) komt een duidelijk beeld naar voren van een jonge vrouw die door een forse aanrijding fysieke letselschade heeft opgelopen en die uiteindelijk ook psychische klacht ( vermoeidheidsklachten, concentratieklachten) heeft ontwikkeld, die… Lees verder

Bovemij vraagt permanent om een kostbaar pak op de broek

Amice, Ik refereer aan onze bespreking op uw kantoor gisterenmiddag waarin ik u verzocht alras de dagvaarding tegen Bovemij op te stellen. Thans ontving ik de rapportage van de psychotherapeute (..) van 09 juni 2017. Het daarin omschreven klachtenpatroon is in lijn vanaf de ongevaldatum 18 september 2016. Van belang is aldus dat uit de… Lees verder

Allianz Nederland en Mediation: misbruik van omstandigheden

Allianz Nederland (Rotterdam) Postbus 64 3000 AB Rotterdam Directeur Claims Management Benelux Den Haag,       1 juni 2017     Betreft cliënte: Mevrouw (..) Geachte Directie, Terugkomend van een lang verlof kreeg uw brief van 24 april 2017 mijn aandacht gebracht.  Uw reactie gaat helaas volledig voorbij aan de inhoud van mijn brief van 4… Lees verder