Weblog

Teveel advocaten en hun medisch adviseurs laten zich in de luren leggen bij medische expertises!

Geachte mevrouw, Ik nam kennis van uw bericht. De zaak van uw (meerderjarige?) dochter is in behandeling bij een advocaat. U vraagt mij om advies inzake de medische expertise bij dr. Verrips en hoe verder te gaan. Allereerst speelt dat wij niet de 1e keus waren voor belangenbehartiging voor uw dochter en dat er helaas… Lees verder

Achmea letsel heeft geen boodschap aan uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De arrogantie van een Verzekeraar kent geen grenzen. Onder de noemer “beleid” wordt haar “acteren” gerechtvaardigd. Intussen maakt een verzekeraar als Achmea over het 1e halfjaar 2023 een ongekende mega netto (!) winst van              € 405.000.000. Graaiwinst? In een bespreking op 16 juni 2023 met Achmea om de “beleidsmatig… Lees verder

standaardisering smartengeld is nodig!

Geachte mevrouw van de ANWB, Ik vind het werkelijk een gemis dat bij de smartengeldpiramide er geen – zoals in het verleden – bedragen zijn genoemd per categorie. Wat heeft men aan een categorische aanduiding van letsels als men de bedragen die daarbij horen niet aantreft. Zelf heb ik wel een dergelijke insteek opgezet en… Lees verder

Hoge Raad in whiplashzaak stelt tekortkomingen vast bij dr. Verhagen, neuroloog

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1275 Zie ook de uitvoerige behandeling van deze casus door de Advocaat Generaal Prof. dr. Lindenbergh, rechtspraak.nl (ECLI:NL:PHR:2023:308). Ik heb eerder op mijn weblog en Letselschade Forum betoogd dat slachtoffers van een whiplash letsel door een ongeval bij een medische keuring door de heren dr. Verhagen en zijn… Lees verder

Nogmaals pas op bij neurologische expertises!

Geachte mevrouw, Ik nam kennis van uw e-mail zoals onderstaand is weergegeven. Uw vraag wie een goede neuroloog is dient u echt aan de medisch adviseur van uw belangenbehartiger voor te leggen en niet aan mij. Ik ben immers niet uw belangenbehartiger – u vond destijds geen reden om ons Kantoor in te schakelen –… Lees verder