Weblog

medisch adviseurs en keurend specialisten negeren rechtspraak

Den Haag, 28 juli 2014 Uw kenmerk: neuropsychologische keuring Ons kenmerk: JBRB 20100427/1581PS Geachte heer Verdonck, Cliënt raadpleegde mij over uw concept rapport juli 2014 in het kader van een neuropsychologische keuring en of hij wel/niet gebruik diende te maken van het hem toekomend blokkeringsrecht. Cliënt zal u binnenkort schriftelijk berichten of hij wel/niet gebruik… Lees verder

HuisartsenPost Leyendak maakt er een potje van.

Klacht over huisarts Landelijke Huisartsen Vereniging Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Den Haag, 14 juli 2014 Ons kenmerk: JBRB 20140607/1663PS Geachte dames en heren, Terzake een verkeersongeval 7 juni 2014 treed ik op als raadsman van bovengenoemde cliënt. Voor de letselschade wordt verhaal gepleegd op de aansprakelijke verzekeraar. Cliënt liep het volgende letsel op: Hersen-,… Lees verder

Bovemij laat letselschadezaken maanden op de plank liggen

Bovemij Verzekeringen Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Den Haag, 25 juni 2014 Ons kenmerk: JB RB 20120715/1628PS Uw kenmerk: 4204572/B13 Geachte mevrouw (..), Uw Afdeling laat de onderhavige zaak gewoon liggen sinds mijn Rapport Letselschade + produkties van 6 maart 2014 ondanks diverse herinneringen van mijn kant. Ik heb hier absoluut geen goed woord voor… Lees verder

NatNederlanden houdt bewijs ex artikel 152 Wetboek Rechtsvordering achter

Per e-mail: Nationale Nederlanden Postbus 93604 2509 AV Den Haag Den Haag, 24 juni 2014 Ons kenmerk: JBRB 20130410/1610PS Uw kenmerk: 1314076/LL Geachte mevrouw (..), Met zichtbare ontzetting nam ik kennis van uw e-mail van 23 juni 2014. Allereerst ben ik niet gediend van uw woordkeuze: “de door mij gestelde toedracht”. Ik heb u een… Lees verder

Huisartsen leven nog niet in de 21e eeuw

Geachte heer, Ik kreeg zojuist van mijn secretaresse door dat u door de huisarts is verteld dat ik met een officiële aanvraag het huisartsenjournaal kan aanvragen. Mijn reactie is als volgt. Huisartsen leven nog steeds niet in de 21e eeuw. Ik zie ze steeds meer op het terrein van medische aansprakelijkheid het optreden door huisartsen… Lees verder