Weblog

Keuring door neurologen en orthopaeden? Of toch maar een revalidatiearts?

Medisch adviseurs van Verzekeraars wijzen sinds de jaren 70 whiplash gerelateerde klachten zoals hoofdpijn, vergeetachtigheid, energieverlies concentratieverlies, oververmoeidheid en/of rugklachten af wanneer er geen structureel (=objectief) letsel is. De hogere rechtspraak (bekend bij ClaimZorg) maakt hier evenwel korte metten mee en stelt een aantal criteria op waarlangs het causaal verband tussen ongeval en letsel(schade) moet… Lees verder

Pas op voor (sommige) keurend neurologen en neuropsychologen

Van algemene bekendheid is dat bij aanrijdingen met nekletsel of rugletsel er (blijvende) pijnklachten zijn bij de getroffene. Daarbij staan frequente forse hoofdpijnklachten voorop. Deze klachten leiden op zich weer tot concentratieverlies, vergeetachtigheid, extreme vermoeidheid, niet meer voluit kunnen werken of studeren, ergo, ook het sociale (intieme) leven lijdt hier ernstig onder. Men moet dan… Lees verder

Medisch adviseur Verzekeraar berispt door Medisch Tuchtcollege

Het is geen uitzondering in letselschadedossiers dat medisch adviseurs van Verzekeraars zich bedienen van grievende en speculatieve uitspraken zonder een goede onderbouwing. In het verlengde hiervan zien we dat medisch adviseurs van Verzekeraars zich bovenal opwerpen als belangenbehartiger van zijn/haar broodheer en zijn beroep van arts – waarvoor hij/zij ooit plechtig een eed heeft afgelegd… Lees verder

Verzekeraars willen pragmatisch regelen (..)

Dank voor uw e-mail van 05 januari 2023. U vraagt mij of ik bij cliĆ«nte een minnelijke regeling wil beproeven. ClaimZorg en Nationale-Nederlanden onderhouden een vriendelijke en ook zakelijke verstandhouding. De insteek is dan ook altijd dat we opgaan voor een schadeafwikkeling buiten rechte en daar kan een minnelijke regeling een plaats vinden. Pragmatisch regelen… Lees verder

waardering pijnsyndroom bij whiplash

Waardering pijnsyndroom Het gegeven dat er in het kader van de Richtlijnen van de eigen beroepsgroep (NVvN) geen ruimte/mogelijkheid is tot het duiden van BI dan wel beperkingen doet verder niet meer ter zake. Door de NVvN is in weerwil van de internationale literatuur en Richtlijnen uitgesproken dat zij het onderhavige tendomyalgene pynsyndroom geen strikt… Lees verder