Weblog

Allianz en Medas: een perfect vilein koppel

Geachte cliënte, In mijn bezit kwam de brief van 09 april 2020 van Allianz. Wilt u mij per e-mail berichten dat ik uw raadsman/belangenbehartiger ben en blijf waarna ik dat aan Allianz zal berichten. Ik wil niet onvermeld laten dat Allianz geen Verzekeraar is met wie een correcte regeling in der minne valt te bereiken…. Lees verder

Verzekeraars bespioneren slachtoffers op basis van eigen wetten

Verzekeraars schakelen al jaren lang particuliere recherche bureaus in die vermeende fraudezaken onderzoeken. Dat zijn veelal cowboys met een CIA uiterlijk die met zeer moderne hulpmiddelen van alles doen wat men goed dunkt. Of hun onderzoeken en optreden in strijd zijn met bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) deert hen… Lees verder

Jumbo vergiftigt haar klanten en het milieu

Dat Jumbo nr. 1 Kilo-knallers verkoper is tegen lage prijzen weten we al lang en we weten ook al lang dat de kwaliteit van de kilo-knallers ver ondermaats is. Bak een kipfilet en deze wordt zienderogen geminimaliseerd waarbij het water de pan uitspat. Idem een biefstuk die overigens eerder naar leer smaakt dan naar een… Lees verder

Letselschade behandeling en stress verhogende factoren

Geachte heer, Ik proef enig cynisme bij u daar waar u een opmerking maakt dat verzekeraars en juristen er minstens 4 weken over doen om te reageren. Ik zou hier allereerst feitelijk tegenover willen stellen dat er jaarlijks 50.000 personen in Nederland verkeersongevallen met letselschade veroorzaken en dat we deze jaarlijkse aanwas van 50.000 in… Lees verder

IKEA schiet tekort bij valpartij klant met letselschade

  Aankondiging rechtsmaatregelen IKEA Beheer bv Postbus 23055 1100 DN Amsterdam      T.a.v. de heer P. de Jong, directeur   Den Haag,        18 juni 2019 Ons kenmerk:  JBRB 20190131/2062 PS Uw kenmerk :  valpartij 31-01-2019 Geachte heer De Jong, Ter zake het ongeval van 31 januari 2019 met letselschade in de… Lees verder