Weblog

Bovemij vraagt permanent om een kostbaar pak op de broek

Amice, Ik refereer aan onze bespreking op uw kantoor gisterenmiddag waarin ik u verzocht alras de dagvaarding tegen Bovemij op te stellen. Thans ontving ik de rapportage van de psychotherapeute (..) van 09 juni 2017. Het daarin omschreven klachtenpatroon is in lijn vanaf de ongevaldatum 18 september 2016. Van belang is aldus dat uit de… Lees verder

Allianz Nederland en Mediation: misbruik van omstandigheden

Allianz Nederland (Rotterdam) Postbus 64 3000 AB Rotterdam Directeur Claims Management Benelux Den Haag,       1 juni 2017     Betreft cliënte: Mevrouw (..) Geachte Directie, Terugkomend van een lang verlof kreeg uw brief van 24 april 2017 mijn aandacht gebracht.  Uw reactie gaat helaas volledig voorbij aan de inhoud van mijn brief van 4… Lees verder

Uitzending Radar 10 april 2017 over letselschade: onzin ten top!

Kort gesteld kan de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschade wederom als onzin ten top worden aangemerkt. Zoals vaker het geval is hoort roeptoeter mevrouw Herzenberg van Radar wél de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Voor een tv presentatrice met een jaar salaris van € 400.000 (ons belastinggeld)… Lees verder

Ken uw rechtspraak Allianz!

  AllianzNederland Schadeverzekering Postbus 64 3000 AB Rotterdam   Den Haag,       16 maart 2017 Ons kenmerk: JBRB 20160607/1899PS Uw kenmerk: 616NA6960VB   Geachte heer , Uw e-mail van 20 februari 2017 had mijn aandacht. U stelt daarin: “zoals eerder aangegeven kunnen wij de langdurige klachten niet goed plaatsen” Allereerst vraag ik mij af wie… Lees verder

Rapport schaderegelaar verzekeraar juridisch niet bindend

Ik begrijp uw emotionele gevoelens over het vorige gesprek op 20 oktober 2016 met de heer G. waarin hij – goed voorbereid en zich ingelezen hebbend in fiscale stukken – u allerlei specifieke vragen stelde die u – dus zonder een redelijke tijd van beraadslaging – ter  beantwoording werd voorgelegd.Zonder het thans hogerop te zoeken… Lees verder