Weblog

ING: Storing, excuses voor dit ongemak, probeert u het later nog eens

Geachte heer Van Dijk, Graag binnen uw Fractie van de SP aandacht voor het volgende. Zie www.allestoringen.nl Sinds 10.15 uur inmiddels 451 meldingen van ING klanten die steen en been klagen, niet kunnen betalen of geen bedragen overmaken. Er staat op dit moment iemand op een treinstation zij OV kaart op te laden maar ING… Lees verder

Nationale DNA databank: een nachtmerrie (NRC 24 augustus 2018)

  De doorbraak in de moordzaak-Nicky Verstappen uit 1998 deze week wakkerde de discussie over DNA als ‘magisch’ opsporingsmiddel weer aan. Dankzij een match tussen destijds aangetroffen biologische sporen bij het slachtoffer en het DNA van de inmiddels 55-jarige Jos B. De man weigerde mee te doen aan een vrijwillig DNA-buurtonderzoek en is inmiddels onvindbaar. Daarmee heeft… Lees verder

ClaimZorg in hoger beroep tegen medisch adviseur Medas

        Den Haag,                        21 maart 2018   Inzake: Hoger beroep inzake uitspraak Klaagschrift dr. R.E.F. Zick, orthopedisch chirurg, Geachte College, Aangaande uw uitspraak in de onderhavige zaak op 14 februari 2018 bericht ik u in hoedanigheid van gevolmachtigde van Klager de heer (..) als volgt:   De heer H. (..), geboren (..),… Lees verder

Letselschadeslachtoffer leeft onder bruggen sinds verkeersongeval (Allianz doet niets)

Den Haag,       21 maart 2018 Ons kenmerk:  JBRB 20151207/1822PS Uw kenmerk :  Ongeval d.d. 7-12-2015 Geachte heer (..) Allereerst hoop ik dat deze brief u bereikt gezien de omstandigheid dat u voor zover mij bekend geen vaste verblijfplaats in Nederland hebt sinds het verkeersongeval van 7 december 2015. Gezien de schandalige opstelling van aansprakelijke verzekeraar… Lees verder

Allianz/London: Terug naar het Stenen Tijdperk

Geachte heer (..) van London/Allianz Verzekeringen, Ondanks  uw aankondiging in hoedanigheid van klachtenbehandelaar van Allianz/London bij e-mail van 8 november 2016 dat de dossierbehandelaar op mijn toelichting van 25 oktober 2016 zou ingaan bleef het wederom oorverdovend stil zijdens London.  Weer maakt London een verslagen indruk. Er staat nog steeds een fors (en onderbouwd) bedrag… Lees verder