Weblog

Hof Arnmhem-Leeuwarden: Allianz/London stop met slachtoffer 18.5 jaar kapot procederen!

4.5 Uit de hierboven genoemde deskundigenrapporten (die weliswaar alle door A. bestreden worden, zowel wat de persoon van de deskundige betreft als de inhoud) komt een duidelijk beeld naar voren van een jonge vrouw die door een forse aanrijding fysieke letselschade heeft opgelopen en die uiteindelijk ook psychische klacht ( vermoeidheidsklachten, concentratieklachten) heeft ontwikkeld, die… Lees verder

Bovemij vraagt permanent om een kostbaar pak op de broek

Amice, Ik refereer aan onze bespreking op uw kantoor gisterenmiddag waarin ik u verzocht alras de dagvaarding tegen Bovemij op te stellen. Thans ontving ik de rapportage van de psychotherapeute (..) van 09 juni 2017. Het daarin omschreven klachtenpatroon is in lijn vanaf de ongevaldatum 18 september 2016. Van belang is aldus dat uit de… Lees verder

Allianz Nederland en Mediation: misbruik van omstandigheden

Allianz Nederland (Rotterdam) Postbus 64 3000 AB Rotterdam Directeur Claims Management Benelux Den Haag,       1 juni 2017     Betreft cliënte: Mevrouw (..) Geachte Directie, Terugkomend van een lang verlof kreeg uw brief van 24 april 2017 mijn aandacht gebracht.  Uw reactie gaat helaas volledig voorbij aan de inhoud van mijn brief van 4… Lees verder

Uitzending Radar 10 april 2017 over letselschade: onzin ten top!

Kort gesteld kan de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschade wederom als onzin ten top worden aangemerkt. Zoals vaker het geval is hoort roeptoeter mevrouw Herzenberg van Radar wél de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Voor een tv presentatrice met een jaar salaris van € 400.000 (ons belastinggeld)… Lees verder

Ken uw rechtspraak Allianz!

  AllianzNederland Schadeverzekering Postbus 64 3000 AB Rotterdam   Den Haag,       16 maart 2017 Ons kenmerk: JBRB 20160607/1899PS Uw kenmerk: 616NA6960VB   Geachte heer , Uw e-mail van 20 februari 2017 had mijn aandacht. U stelt daarin: “zoals eerder aangegeven kunnen wij de langdurige klachten niet goed plaatsen” Allereerst vraag ik mij af wie… Lees verder