Weblog

Medische expertises: vaak onzorgvuldig uitgevoerd

Geachte medisch adviseur dr. van (..), Verwijzend naar mijn spoedverzoeken van 2 juni 2021 (2x) nog het volgende. Bij een geringe impact bij een verkeersongeval met letselschade weten Verzekeraars niet hoe hard ze moeten rennen naar een Ongevallenanalyse waarbij bijna voorspelbaar we een rapport krijgen over de geringe impact op het lijf van de bestuurder/inzittende…. Lees verder

ASR drijft slachoffer letselschade tot uiterste

OAK Advocaten  Den Haag,      3 juni 2021 Ons kenmerk: JB RB 20191026/2148 PS Uw kenmerk: ASR / D2019574                                                Geachte heer Spelt, Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van gisteren. Met dank aan cliënt is volledige transparantie en onderbouwing voor een all in deal door mij opgezet koersend op finale afwikkeling! Dit alles met een… Lees verder

Medisch adviseurs verzekeraars mogen niet zomaar keurend specialisten afwijzen

Beste medisch adviseurs van ClaimZorg, Ik verzoek bijgaand vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 24 december 2020 onder de aandacht te brengen van alle medisch adviseurs van Medithemis die voor ClaimZorg adviezen verstrekken. Van belang is daarbij voor de letselschadepraktijk rechtsoverweging 4.14. Ik zie teveel tijdrovende en zinloze opstellingen van met name medisch adviseurs van… Lees verder

Zwart boek over Verzekeraars

Teruglopende kwaliteit in de dossierbehandeling bij verzekeraars, reorganisaties en overnames om met minder personeel hetzelfde werk te doen, winstmaximalisatie versus correcte schade-uitkering, medisch adviseurs van verzekeraars die zich niet houden aan gedragsregels voor medici en vol op het orgel gaan, zelfs beledigend zijn naar het slachtoffer, keurend specialisten aanvallen op hun deskundige rapporten en tot… Lees verder

Verzekeraars niet anders dan trage Ministeries van de Overheid

In een letselschadedossier dient uiterlijk binnen 3 weken een inhoudelijke reactie te komen van of belangenbehartiger dan wel verzekeraar. In het uiterste geval moet een slachtoffer dan 6 weken op een bericht of betaling wachten. We zien bij een aantal voornamelijk grote Verzekeraars en haar Medische Dienst dat men veel langere reactie termijnen – soms… Lees verder