Weblog

CED Letselschade schendt AVG!

Geachte dames en heren van CED, Op 8 juni 2022 heb ik u uitvoerig bericht! Gelieve uw e-maibox na te lopen in plaats van mij te rappelleren. Voorts vind ik het storend dat als ik onderstaand telefoonnummer bel ik in een wachtmelder terecht kom met de boodschap: al onze medewerkers zijn bezet! Bel ik soms… Lees verder

Het zijn niet allen koks die lange messen dragen

Aan: Fides Letselschade Den Haag,       22 juni 2022 Ons kenmerk : JB RB 20210825/2204PS   Uw kenmerk  :21-SR-841 Betreft: cliënt Mevrouw F. te Geachte mevrouw R, Ter zake het verkeersongeval d.d. 25-8-2021 wendde zich tot mij mevrouw F. met het verzoek haar belangen verder te behartigen. Op 01 april 2022 meldde betrokkene zich telefonisch tot mijn… Lees verder

Verzekeraars mogen belangenbehartiger weigeren na fraude, opname in EVR proportioneel

SAMENVATTING: Verzekeraars hebben vermoeden van fraude dat belangenbehartiger schade bij beide verzekeraars heeft geclaimd. Belangenbehartiger vordert in kort geding om verzekeraars te verbieden om belangenbehartiger als zaakbehandelaar van zijn cliënten te weigeren, op straffe van verbeurte van een dwangsom en om verwijdering uit IVR en EVR-registers. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende vaststaat dat eiser… Lees verder

De bende van ellende: UWV en de Belastingdienst!

Geachte mevrouw van het UWV, Wat ouderwets dat u mij aanspreekt met “mijnheer”. U vraagt feitelijk om toezending van complete dossierinformatie zonder dat u daarvoor een zeer redelijke tegenprestatie – administratiekosten – wilt leveren. U zult gezien uw regrespositie een veelvoud aan medische bescheiden moeten opvragen – die hebben wij al met uitvoerige adviesrapporten van… Lees verder

Ook medisch adviseurs van verzekeraars dienen rechtspraak te respecteren

………Dan voor wat betreft het commentaar van uw medisch adviseur op het verzoek tot inschakeling van een revalidatiearts teneinde de pijnklachten van cliënte in kaart te brengen. Medisch adviseur Grubben geeft aan dat hij dit beschouwd als een botsing tussen de verschillende disciplines waarbij een jurist voor de zoveelste keer op de stoel van een… Lees verder