Weblog

Achmea: falend toezicht op (junior) dossierbehandelaars

Den Haag,       29 november 2022                            Ons kenmerk: JB RB 20221023/2226PS Achmea Personenschade kenmerk:  QS06814929-003 Betreft: cliënt de heer A. Geachte heer V. van Achmea Ik ontving uw bericht bij brief van 14 november 2022. Bij brief van 9 november 2022 verzocht ik nadrukkelijk uw manager Letselschade deze zaak niet toe te wijzen aan de afdeling… Lees verder

waardering pijnsyndroom bij whiplash

Waardering pijnsyndroom Het gegeven dat er in het kader van de Richtlijnen van de eigen beroepsgroep (NVvN) geen ruimte/mogelijkheid is tot het duiden van BI dan wel beperkingen doet verder niet meer ter zake. Door de NVvN is in weerwil van de internationale literatuur en Richtlijnen uitgesproken dat zij het onderhavige tendomyalgene pynsyndroom geen strikt… Lees verder

ClaimZorg heeft geen boodschap aan “beleid” verzekeraar!

Geachte mevrouw van ASR Schadeverzekering, Dank voor uw e-mailbericht. u hebt opmerkingen over mijn uurtarief, kantoorkosten en vindt dat bepaalde handelingen tegen een lager tarief moeten worden gedeclareerd. Kijkt u allereerst naar de verrichtte handelingen en dan pas naar het bedrag en haalt u daar svp de 21% btw (=geen fee voor ClaimZorg) uit. Op… Lees verder

Cliënten hebben geen boodschap aan personeelstekort bij Verzekeraars

 De Vereende                                                                                                                              Den Haag,       1 november 2022                              Ons kenmerk: JB RB 20220319/2201PS Uw kenmerk:  PER-851940 Geachte mevrouw V., Op 17 oktober 2022 schreef ik uw Directie aan vide bijgaande kopiebrief. Het is frustrerend te moeten vaststellen dat gelet op de aard en ernst van de klacht het wederom stil blijft zijdens De Vereende. Dit… Lees verder

Achmea Personenschade en falend beleid

Achmea Personenschade Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn T.a.v. Senior Manager Letselschade Den Haag,       31 oktober 2022                                Mijn kenmerk: JB RB 20210109/2198PS Uw kenmerk:  QS05136580-002 Betreft: cliënt Mevrouw (..) Geachte heer, Gezien de (verstandige actie?) bij brief van 5 september 2022 van de Adviseur Claimbehandeling de heer (..) om mij Bedrijfsregeling nr.15 aan te zeggen voel… Lees verder