Weblog

Medische en juridische causaliteit bij whiplash

Volgens vaste rechtspraak van de Gerechtshoven en de Hoge Raad is het aan de benadeelde om te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Wanneer wordt vastgesteld dat het klachten-patroon plausibel is, wat doorgaans het geval is bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het bestaan van… Lees verder

Wat we niet vernemen in de reclame spotjes van Allianz

Wat we niet vernemen in de reclame spotjes van Allianz

uw rechten bij medische expertises

Het rapport van de onafhankelijk keurend specialist is inhoudelijk niet vatbaar voor commentaar van de onderzochte nu de keurend specialist wordt geacht de deskundige te zijn die om een onderzoek en rapport is verzocht. Toch hebt u in dit verband in dit stadium 2 rechten. U bent het niet eens met de inhoud van het… Lees verder

Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO)

Geachte cliĆ«nt, Dank voor uw e-mail van 8 december 2021. In dezen is uw zaak van meet af aan voortvarend opgepakt en de correspondentie gericht aan de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO) te Leeuwarden die na overname onderdeel uitmaakt van het concern Achmea Centraal Beheer te Apeldoorn. Bij aanvang van uw zaak heb ik… Lees verder

ASR Schadeverzekering laat dossiers maandenlang op de plank liggen

Geachte mevrouw, U laat kennelijk mijn aansprakelijkstelling van 15 juli 2021 onbeantwoord liggen. Zo langzamerhand wordt niet reageren zijdens ASR Schadeverzekering op correspondentie haar core business. Ik heb per kerende post uw erkenning van aansprakelijkheid anders wordt de dagvaarding opgesteld en aan uw verzekerde verstuurd. Ook deze kwestie gaat op onze website. Met vriendelijke groet,… Lees verder