Weblog

Nogmaals pas op bij neurologische expertises!

Geachte mevrouw, Ik nam kennis van uw e-mail zoals onderstaand is weergegeven. Uw vraag wie een goede neuroloog is dient u echt aan de medisch adviseur van uw belangenbehartiger voor te leggen en niet aan mij. Ik ben immers niet uw belangenbehartiger – u vond destijds geen reden om ons Kantoor in te schakelen –… Lees verder

Beruchte verzekeraar Allianz gaat weer over de streep

Opstelling verzekeraar leidt tot verhoging smartengeld Rechtbank Den Haag 05 januari 2022: klachten nek, lage rug en ademhalingsproblemen ongevalsgevolg; feit van algemene bekendheid dat pijn leidt tot vermoeidheid; bij smartengeld wordt rekening gehouden met harde opstelling verzekeraar Allianz 2.1. Op 1 augustus 2009 is [gedaagde] betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval vond plaats op… Lees verder

Voorstel: Naam ING Bank wijzigen in “Oeps Bank”

Bijna dagelijks verschijnt bij het inloggen op de betaalsite van ING de melding “Oeps er gaat iets mis”. Regelmatig wijzigt ING de betaalwebsite of de app. Dat vinden de zinloze marketingmanagers erg leuk en hebben ze wat te doen. Het gebruikersgemak loopt elke keer zienderogen terug maar bij ING ben je geen klant maar een… Lees verder

Whiplash: Medische en juridische causaliteit bij subjectief letsel Juni 2023 Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad dient bij een onrechtmatige daad bestaande uit overtreding van een verkeers- of veiligheidsnorm waardoor letsel ontstaat, rekening worden gehouden met de mogelijkheid van ernstige gevolgen, hoe die zich ook in het concrete geval voordoen. Het enkele feit dat… Lees verder

Whiplash: Pas op voor keuringen door neurologen Verrips, Berndsen en Verhagen

Verzekeraars sturen slachtoffers van letselschade naar deze neurologen voor een medische expertise en helaas menig raadsman van een slachtoffer en diens medisch adviseur volgt dat pad. Medische expertises zijn een interessante fee voor de keurend specialist en gemiddeld kost dat tussen de  € 4.000 – € 5.000 en dan gaat het om zo’n 3 medische… Lees verder