Weblog

Uitleg aan cliënt over onderhandelingsakkoord is niet relevant bij Verzekeraars?

Geachte dames en heren van Verzekeraar A (..), Zie bijgaand mijn uitvoerige brief d.d. heden. Voordat iemand bij uw Maatschappij weer eens gaat kwaken waarom deze brief zo lang is en of dat wel nodig is wijs ik op de rechtspraak dat ik een cliënt uitvoerig moet toelichten hoe een zaak is opgebouwd, waarom voor… Lees verder

Malafide belangenbehartigers? Politiek moet zich er niet mee bemoeien!

In antwoord op Kamervragen over een toename van malafide belangen-behartigers heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer geschreven dat hij het onwenselijk vindt als er door de marktwerking kwalijke praktijken ontstaan in de letselschadebranche. “Ik hecht veel waarde aan de kwaliteit van belangenbehartiging in de letselschadebranche. Om die kwaliteit te borgen is het van… Lees verder

Het gaat (te) vaak mis bij de huisarts

Het opbouwen van een medisch dossier vereist een kritische blik wat de medische behandelaars rapporteren zonder dat een patiënt daarvan in kennis wordt gesteld en achteraf onjuistheden mag gaan corrigeren. Nu medisch adviseurs en rechters zich vanachter hun bureau met laptop bijna uitsluitend baseren op de schriftelijke rapportage van een medische behandelaar zou er een… Lees verder

Veel arbeidsongevallen bij Politie, Brandweer en Conducteurs

Veel arbeidsongevallen met verzuim bij politie, brandweer en conducteurs In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. In bijna de helft van de gevallen leidde het tot een of meer dagen verzuim, blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO, ingevuld door bijna… Lees verder

De dwalende Orde van Advocaten Amsterdam

Vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaten en de cliënt is belangrijk, maar niet absoluut En het gaat verder. Want de Orde had ook een eigen vordering ingesteld. Ze eiste afgifte van het bronmateriaal, de tapes zelf. De jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is glashelder: dit valt onder de bronbe-scherming. Maar… Lees verder