ClaimZorg

ClaimZorg Letselschade is een bedrijf met jarenlange ervaring. Onze juristen zijn specialist in het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Door verzekeraars in Nederland worden wij als lastig aangemerkt. Op dat predicaat zijn wij best wel trots.

Wij begeleiden onze cliënten stap voor stap door het lastige proces van de schaderegeling, voeren de correspondentie, stellen computerberekeningen van inkomensderving en carrière schade op, onderhandelen met de verzekeraar uitmondend in een uitstekend resultaat.

Eén van onze specialisaties is gelegen in letselschadezaken van zelfstandig ondernemers. Aan de hand van fiscale jaarrapporten van de onderneming + onderzoek positie in de markt stellen wij een bedrijfseconomische analyse op die een onderbouwing vormt voor de geleden en toekomstige schade. Indien vereist wordt een accountant of bedrijfseconoom gevraagd een bijdrage te leveren.

Hebt u een vraag over uw letselschadezaak? Belt u ons dan.

Verzekeraars over ClaimZorg Letselschade

– Een luis in de pels (Univé Verzekeringen)

– Zeer lastige, soms vervelende tegenstanders (Nationale Nederlanden)

– Jagen onze dossierbehandelaars in de gordijnen (Achmea Personenschade)

– Soms meedogenloos hard en niets ontziend (Bovemij Verzekeringen)

– Ongeleid projectiel (Allianz Verzekeringen)

– Gaat als een torpedo op zijn doel af (Aegon Verzekeringen)

– Dienen uitsluitend de belangen van hun cliënten (Interpolis Verzekeringen)

– Lastige tegenstander maar maken grote stappen in de zaak (Delta Lloyd)

– Gaan er hard in, ontzien daarbij niemand (ASR Verzekeringen)