ClaimZorg

ClaimZorg Letselschade is een bedrijf met jarenlange ervaring. Onze juristen zijn specialist in het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Door verzekeraars in Nederland worden wij als deskundig en als lastig aangemerkt. Op dat predicaat zijn we best wel trots.

Wij begeleiden onze cliënten stap voor stap door het ingewikkelde schaderegelingsproces, voeren de correspondentie, besprekingen en onderhandelingen met de verzekeraar uitmondend in een uitstekend resultaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In dit proces zijn onze juristen leidend en roepen indien gewenst de bijstand in van overige deskundigen.

Bij een letselschadezaak van zelfstandigen roepen wij doorgaans de bijstand in van een gerenommeerd kantoor dat aan de hand van fiscale jaarrapporten van de onderneming + onderzoek documenten een grondige bedrijfseconomische analyse opstelt en tevens een onderbouwing van de toekomstige bedrijfsprestaties aangeeft.

Hebt u vragen over een letselschadezaak? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Verzekeraars over ClaimZorg Letselschade

– Een luis in de pels (Univé Verzekeringen)

– Zeer lastige, soms vervelende tegenstanders (Nationale Nederlanden)

– Vechten zonder schroom voor hun cliënten (Achmea Personenschade)

– Soms meedogenloos hard en niets ontziend (Bovemij Verzekeringen)

– Ongeleid projectiel (Allianz Verzekeringen)

– Gaat als een torpedo op zijn doel af (Aegon Verzekeringen)

– Dienen uitsluitend de belangen van hun cliënten (Interpolis Verzekeringen)

– Lastige tegenstander maar maken grote stappen in de zaak (Delta Lloyd)

– Gaan er hard in, ontzien daarbij niemand (ASR Verzekeringen)