Weblog

Medische en juridische causaliteit bij whiplash

Medische en juridische causaliteit bij subjectief letsel Volgens vaste rechtspraak van de Gerechtshoven en de Hoge Raad is het aan de benadeelde om te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Wanneer wordt vastgesteld dat het klachten-patroon plausibel is, wat doorgaans het geval is bij een consistent, consequent en samenhangend patroon… Lees verder

Allianz: blijft een beruchte verzekeraar, rechtbank treedt corrigerend op

RBDHA 050122 klachten nek, lage rug en ademhalingsproblemen ongevalsgevolg; feit van algemene bekendheid dat pijn leidt tot vermoeidheid; bij smartengeld wordt rekening gehouden met harde opstelling verzekeraar Allianz 2.1.Op 1 augustus 2009 is [gedaagde] betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval vond plaats op de plek waar de snelwegen A4 en A44 in de richting… Lees verder

Medische en juridische causaliteit bij whiplash

Volgens vaste rechtspraak van de Gerechtshoven en de Hoge Raad is het aan de benadeelde om te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Wanneer wordt vastgesteld dat het klachten-patroon plausibel is, wat doorgaans het geval is bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het bestaan van… Lees verder

uw rechten bij medische expertises

Het rapport van de onafhankelijk keurend specialist is inhoudelijk niet vatbaar voor commentaar van de onderzochte nu de keurend specialist wordt geacht de deskundige te zijn die om een onderzoek en rapport is verzocht. Toch hebt u in dit verband in dit stadium 2 rechten. U bent het niet eens met de inhoud van het… Lees verder

Niet medisch maar juridisch causaal verband is doorslaggevend

Het is te betreuren dat er adviezen van medisch adviseurs van verzekeraars, veelal basisartsen zonder specialistische ervaring, verschijnen die nog steeds en vooral de stijl van de jaren 70 weerspiegelen. Men blijft verzanden in zeer gedateerde opvattingen waarbij men de rechtspraak aangaande medische en juridische causaliteit volledig passeert; men is immers arts en geen jurist…. Lees verder