Weblog

Medisch adviseur Verzekeraar (weer) op de vingers getikt door Tuchtcollege

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam heeft weer eens een arts die als medisch adviseur voor Verzekeraars werkzaam is op de vingers getikt en berispt. REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM; Beslissing van 8 november 2022 6.7 Concluderend: het college is van oordeel dat de arts in zijn medische adviesrapporten zowel onzorgvuldig is geweest in zijn… Lees verder

Vertrek uit de Apenkooi Nederland met dank aan Beleidsambtenaren en Politici

Geachte heer Meeus van de NRC, Uw artikel van 09 maart 2024 schreeuwt de politici toe om vooral vooruit te zien. Het idee om de Overheid steeds op het matje te roepen voor haar machts- misbruik is een nobel streven maar verzandt in Parlementaire Enquêtes waar met de bevindingen daarvan niets mee wordt gedaan. Dat… Lees verder

Geen enkele gebondenheid aan eenzijdig opgestelde documenten en beleid

Nota bene: De “Adviseur Personenschade” van Achmea verwijst naar een Bedrijfsregeling nr. 15 maar verzuimt aan te geven welk onderdeel aan de orde is (slordig!) en in rechte zou dit leiden tot niet ontvankelijkheid. Los van dit gebrek hecht ik geen waarde aan Bedrijfsregeling nr. 15 aangezien dit document eenzijdig door Verzekeraars is opgesteld. In… Lees verder

Achmea en belabberde standaardbrieven: respectloos!

Geachte heer (..) van Achmea Letselschade, Ik ontving uw bericht bij brief van 14 november 2022. Bij brief van 9 november 2022 verzocht ik nadrukkelijk uw manager Letselschade deze zaak niet toe te wijzen aan de afdeling Licht Letsel nu aantoonbaar aldaar sprake is van onkundige behandeling door onvoldoende begeleiding en opleiding van junioren die… Lees verder

Beleid Achmea: wij vragen en uw cliënt mag betalen

Geachte cliënt, Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van hedenmiddag. Wilt u (nogmaals) het uitstekende rapport van mijn medisch adviseur van 1 maart 2024 lezen en aangeven of u het er mee eens bent? We bespreken uw zaak volgende week als het kan op 11, 12 of 13 maart 2024 om 15.00 uur. Komt u… Lees verder