Weblog

Regionaal Medisch Tuchtcollege of Medisch Kluchtcollege?

  rtgamsterdam@minvws.nl  Centraal Medisch Tuchtcollege                                                                                 Gezondheidszorg Amsterdam  Postbus 84500,  1080 BN Amsterdam  Den Haag,       4 januari 2021 Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS – Uw kenmerk:  Klaagschrift over medisch adviseur                         Uw kenmerk: 2020/093 Geacht College, In aansluiting op mijn eerdere e-mail van 4 januari 2021 en brief wordt thans namens Klager (..) inhoudelijk tegen de uitspraak… Lees verder

Allianz: malle Eppie werkt niet bij ClaimZorg

Geachte mevrouw H. van Allianz Letselschade, U informeert naar de stand van zaken. Ik bericht u als volgt. Op 7 september 2020 diende ik een declaratie in voor mijn behandelingskosten van € 1.955,70 + 21% btw( = € 410,70 voor de Fiscus) ofwel € 2.366,40. Bij deze declaratie ging een verrichtingenlijst mee. Zonder goede onderbouwing… Lees verder

neuroloog Verhagen en neuropsycholoog Verdonck: gevaarlijk duo!

Eerder op mijn weblog schreef ik al dat de neuroloog Bernsen en de neuropsycholoog Verdonck, die volgens Gerechtshof Den Haag zich ten onrechte als klinisch neuropsycholoog presenteert, bij medische expertises in letselschadezaken een zeer gevaarlijk duo is. Exact dezelfde beredenering gaat op voor de neuroloog Verhagen die in combo de neuropsycholoog Verdonck inzet. Niet alleen… Lees verder

Hoge Raad passeert (terecht) neuropsycholoog

Hoge Raad d.d. 17-02-2017   (ECLI:NL:HR:2017:273) Persoonlijkheidsonderzoek neuropsycholoog Verdonck: (…) Er zijn tekenen van een kwetsbaar pre morbide psychisch evenwicht, grotendeels samenhangend met zijn persoonlijkheidsstructuur. (…) (…) Bovendien wordt het algehele functioneren nadelig beïnvloed door preëxistente en niet ongevalgerelateerde psychologische factoren, samenhangend met de onevenwichtige en kwetsbare persoonlijkheidsstructuur. […] Het is mijns inziens niet geheel uit… Lees verder

Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo!

Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo! Gerechtshof Den Haag 21 juli 2020: (GHDHA-210720) 4.11 De door Allianz ingebrachte rapportage van Verdonck leidt niet tot een ander oordeel. Verdonck heeft anders dan Bruins appellant niet zelf onderzocht of gesproken. Als onweersproken staat verder vast dat Verdonck geen klinisch neuropsycholoog is, terwijl Bruins wel klinisch… Lees verder