Weblog

ClaimZorg heeft geen boodschap aan “beleid” verzekeraar!

Geachte mevrouw van ASR Schadeverzekering, Dank voor uw e-mailbericht. u hebt opmerkingen over mijn uurtarief, kantoorkosten en vindt dat bepaalde handelingen tegen een lager tarief moeten worden gedeclareerd. Kijkt u allereerst naar de verrichtte handelingen en dan pas naar het bedrag en haalt u daar svp de 21% btw (=geen fee voor ClaimZorg) uit. Op… Lees verder

Cliënten hebben geen boodschap aan personeelstekort bij Verzekeraars

 De Vereende                                                                                                                              Den Haag,       1 november 2022                              Ons kenmerk: JB RB 20220319/2201PS Uw kenmerk:  PER-851940 Geachte mevrouw V., Op 17 oktober 2022 schreef ik uw Directie aan vide bijgaande kopiebrief. Het is frustrerend te moeten vaststellen dat gelet op de aard en ernst van de klacht het wederom stil blijft zijdens De Vereende. Dit… Lees verder

Het zijn niet allen koks die lange messen dragen

Aan: Fides Letselschade Den Haag,       22 juni 2022 Ons kenmerk : JB RB 20210825/2204PS   Uw kenmerk  :21-SR-841 Betreft: cliënt Mevrouw F. te Geachte mevrouw R, Ter zake het verkeersongeval d.d. 25-8-2021 wendde zich tot mij mevrouw F. met het verzoek haar belangen verder te behartigen. Op 01 april 2022 meldde betrokkene zich telefonisch tot mijn… Lees verder

Verzekeraars mogen belangenbehartiger weigeren na fraude, opname in EVR proportioneel

SAMENVATTING: Verzekeraars hebben vermoeden van fraude dat belangenbehartiger schade bij beide verzekeraars heeft geclaimd. Belangenbehartiger vordert in kort geding om verzekeraars te verbieden om belangenbehartiger als zaakbehandelaar van zijn cliënten te weigeren, op straffe van verbeurte van een dwangsom en om verwijdering uit IVR en EVR-registers. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende vaststaat dat eiser… Lees verder

De bende van ellende: UWV en de Belastingdienst!

Geachte mevrouw van het UWV, Wat ouderwets dat u mij aanspreekt met “mijnheer”. U vraagt feitelijk om toezending van complete dossierinformatie zonder dat u daarvoor een zeer redelijke tegenprestatie – administratiekosten – wilt leveren. U zult gezien uw regrespositie een veelvoud aan medische bescheiden moeten opvragen – die hebben wij al met uitvoerige adviesrapporten van… Lees verder