Weblog

uw rechten bij medische expertises

Het rapport van de onafhankelijk keurend specialist is inhoudelijk niet vatbaar voor commentaar van de onderzochte nu de keurend specialist wordt geacht de deskundige te zijn die om een onderzoek en rapport is verzocht. Toch hebt u in dit verband in dit stadium 2 rechten. U bent het niet eens met de inhoud van het… Lees verder

Niet medisch maar juridisch causaal verband is doorslaggevend

Het is te betreuren dat er adviezen van medisch adviseurs van verzekeraars, veelal basisartsen zonder specialistische ervaring, verschijnen die nog steeds en vooral de stijl van de jaren 70 weerspiegelen. Men blijft verzanden in zeer gedateerde opvattingen waarbij men de rechtspraak aangaande medische en juridische causaliteit volledig passeert; men is immers arts en geen jurist…. Lees verder

ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok van Nationale-Nederlanden voor het Tuchtcollege

Centraal Medisch Tuchtcollege Gezondheidszorg AmsterdamPostbus 84500    1080 BN  Amsterdam Den Haag,   4 januari 2021Ons kenmerk:   JB RB 20151105/1943PSUw kenmerk:  Klaagschrift over medisch adviseur LokUw kenmerk: Malusic/Lok 2020/093 Geachte College, In aansluiting op mijn eerdere e-mail van 4 januari 2021 en brief wordt thans namens Klager inhoudelijk tegen de uitspraak van 24 november 2020 van het Regionaal Medisch… Lees verder

ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok (Nationale-Nederlanden) voor het Tuchtcollege

rtgamsterdam@minvws.nl  Centraal Medisch Tuchtcollege  voor de Gezondheidszorg Den Haag                                                                                                      Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS Uw kenmerk:  Klaagschrift over medisch adviseur Lok                         Uw kenmerk: Malusic/Lok 2020/093 Geachte College, In aansluiting op mijn eerdere e-mail van 4 januari 2021 en brief wordt thans namens Klager inhoudelijk tegen de uitspraak van 24 november… Lees verder

Fysiotherapeuten en huisartsen rapporteren vaak onzorgvuldig!

Veel fysiotherapeuten hebben de neiging wanneer men om een behandelplan wordt gevraagd een rapportje op te stellen dat kenmerken van onzorgvuldigheid vertoont. Nogal eens wordt verzuimd het gehele klachtenpatroon dat de patiënt aangeeft te vermelden. Het wordt nog erger wanneer de fysiotherapeut uit eigen beweging aangeeft wanneer de patiënt hersteld zal zijn (..). Een praktijkvoorbeeld… Lees verder