Weblog

Het korps brokkenpiloten van ASR Schadeverzekering

Den Haag,       27 september 2021 Ons kenmerk: JBRB 20100419/1565PS- Uw kenmerk : Ongeval d.d. 19-4-2010 Geachte (..), Ik nam kennis van bijgaande telefoon notitie opgesteld door mij secretaresse. Ik heb u een tweetal keuzes voorgelegd om zodoende toch door te gaan met uw zaak. U betaalt uit het recent ontvangen voorschot aan mijn Kantoor op… Lees verder

Kamer Langlopende Letselschadezaken, einde Mediation?

Geachte dames en heren van de Kamer Lang Lopende Letselschadezaken, Ik heb een 11 jaar lopende letselschadezaak in behandeling tegen ASR Schadeverzekering die het dossier in handen heeft gesteld van Van Benthem & Keulen advocaten. Genoemde verzekeraar en optredende raadsvrouw toont in mijn optiek onvoldoende deskundigheid om buiten rechte de zaak af te wikkelen. Een… Lees verder

Nationale-Nederlanden: geen deskundige medisch adviseur beschikbaar!

Nationale Nederlanden, Afdeling Letselschade Den Haag,       26 juli 2021                           Ons kenmerk: JB RB 20190613/2137 PS Uw kenmerk:  22179453 Betreft: De heer T.W. Geachte dames en heren, Ik dacht dat wij in de bespreking van 29 juni 2021 hadden afgesproken dat uw schaderegelaar een concept bezoekverslag zou maken. Hoe ver bent u daarmee? Medisch advies Ik… Lees verder

ASR Schadeverzekering: beleid gaat boven rechtspraak!

ASR Schadeverzekering N.V. Postbus 2072 3500 HB Utrecht                                                                                                                                    T.a.v. Afdeling Letselschade Den Haag,       20 juli 2021                           Ons kenmerk: JB RB 20210420/2169PS Uw kenmerk:  QSS-403098 Geachte heer, Dank voor uw e-mail van heden. Fijn dat u thans inhoudelijk reageert nadat ik de nodige pressie op ASR Schadeverzekering heb moeten uitoefenen: onder druk wordt alles vloeibaar!… Lees verder

Rekenrente en jankende verzekeraars

Ha Menno, Zie de bijgaande artikelen. Zat jij in de Expert Groep Personenschade of iemand anders van NRL? Ik nam destijds op uitnodiging deel aan de Expert Groep Smartengeld (ik had bij Reaal onder aanzegging van een procedure tot aan de Hoge Raad een smartengeld bedongen van € 300.000 ex wettelijke rente van € 40.000)… Lees verder