Weblog

Verzekeraars streven naar winstmaximalisatie, niet naar schadeloosstelling

Geachte heer, Allereerst merk ik op dat er in de medische wereld wat keurend specialisten betreft het een prima bijverdienste is om de zeilboot of lopende alimentatieverplichtingen te betalen. Het medisch dossier bestuderen in de tuin of avonduren, een interview met het slachtoffer van hoogstens 45minuten, een enorm opgeblazen keuringsrapport met gekopieerde teksten uit vorige… Lees verder

Rapport Letselschaderaad langlopende letselschadezaken waardeloos!

Rapport onderzoek langlopende letselschadezaken is een farce! Na 225 bladzijden lezen we dat niemand daaraan schuld heeft! Ofwel het rapport mag naar de papierversnipperaar. De letselschadebranche is door toegenomen bevolkingsaangroei, welvaart, welzijn en mobiliteit qua ongevallen een groeimarkt. Dat betekent jaarlijks een forse toename van letselschadezaken. Directies van Verzekeraars zien de letselschadebranche evenwel als een… Lees verder

Medische aansprakelijkheid

Ik nam kennis van uw relaas. Allereerst wens ik betrokkene beterschap en een goed herstel toe. Ik moet aannemen dat u de opererend chirurg aansprakelijk wenst te stellen voor de enorme wond of voor meer? Daartoe is vereist dat u de gronden van die vermeende aansprakelijkheid gemotiveerd aangeeft. De juridische vraag die als 1e verschijnt… Lees verder

Zo regel je geen letselschade!

Geachte mevrouw, Ik heb u dinsdag jl. gebeld en een voicemail bericht achtergelaten om met mij een afspraak te maken voor het kosteloos spreekuur (max. 45 minuten). Ik hoor evenwel niet meer van u. Ik bericht u derhalve onderstaand in plaats van het spreekuur. De schade zoals berekend door de heer (.) van Achmea Personenschade… Lees verder

Allianz en Medas: een perfect vilein koppel

Geachte cliĆ«nte, In mijn bezit kwam de brief van 09 april 2020 van Allianz. Wilt u mij per e-mail berichten dat ik uw raadsman/belangenbehartiger ben en blijf waarna ik dat aan Allianz zal berichten. Ik wil niet onvermeld laten dat Allianz geen Verzekeraar is met wie een correcte regeling in der minne valt te bereiken…. Lees verder