Weblog

uw rechten bij medische expertises

Het rapport van de onafhankelijk keurend specialist is inhoudelijk niet vatbaar voor commentaar van de onderzochte nu de keurend specialist wordt geacht de deskundige te zijn die om een onderzoek en rapport is verzocht. Toch hebt u in dit verband in dit stadium 2 rechten. U bent het niet eens met de inhoud van het… Lees verder

Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO)

Geachte cliĆ«nt, Dank voor uw e-mail van 8 december 2021. In dezen is uw zaak van meet af aan voortvarend opgepakt en de correspondentie gericht aan de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO) te Leeuwarden die na overname onderdeel uitmaakt van het concern Achmea Centraal Beheer te Apeldoorn. Bij aanvang van uw zaak heb ik… Lees verder

ASR Schadeverzekering laat dossiers maandenlang op de plank liggen

Geachte mevrouw, U laat kennelijk mijn aansprakelijkstelling van 15 juli 2021 onbeantwoord liggen. Zo langzamerhand wordt niet reageren zijdens ASR Schadeverzekering op correspondentie haar core business. Ik heb per kerende post uw erkenning van aansprakelijkheid anders wordt de dagvaarding opgesteld en aan uw verzekerde verstuurd. Ook deze kwestie gaat op onze website. Met vriendelijke groet,… Lees verder

Niet medisch maar juridisch causaal verband is doorslaggevend

Het is te betreuren dat er adviezen van medisch adviseurs van verzekeraars, veelal basisartsen zonder specialistische ervaring, verschijnen die nog steeds en vooral de stijl van de jaren 70 weerspiegelen. Men blijft verzanden in zeer gedateerde opvattingen waarbij men de rechtspraak aangaande medische en juridische causaliteit volledig passeert; men is immers arts en geen jurist…. Lees verder

ASR en de brokkenpiloten II

Van Bethem & Keulen Advocaten Postbus 85005 3508 AA Utrecht T.a.v. Mevrouw Mr. (..) Den Haag,       26 oktober 2021 Ons kenmerk: directie/ASR Schadeverzekering/klacht Uw kenmerk: internet vermelding Geachte mevrouw (..), Ik ontving uw sommaties bij e-mail van 4 oktober 2021 en 25 oktober 2021. Het is triest te moeten constateren dat u uw acteren… Lees verder