Weblog

Letselschadespecialist volgens ChatGP

Een letselschadespecialist is een professional die zich richt op het ondersteunen van mensen die lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval, medische fout, of een geweldsmisdrijf. Deze specialist helpt bij het vaststellen van de aansprakelijkheid, het beoordelen van de schade, en het claimen van een passende schadevergoeding bij de verantwoordelijke partij of… Lees verder

Hertrouw kanscorrectie bij overlijdensschade, mag dat?

In het Nederlandse recht verwijst de term “hertrouw kanscorrectie” naar een correctie die wordt toegepast bij het berekenen van de hoogte van een schadevergoeding in het geval van overlijdensschade. Overlijdensschade is de financiële schade die nabestaanden lijden door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Deze vorm van schadevergoeding is bedoeld om de nabestaanden… Lees verder

Een 14 jaar oude letselschadezaak

Geachte mevrouw, Ik nam kennis van uw relaas. De inhoud van uw dossier ken ik niet zodat ik voorzichtig ben in mijn beantwoording. Ik acht het allereerst niet chique om u te adviseren terwijl uw zaak bij een ander Kantoor in behandeling is. Ook ken ik de adviezen van uw medisch adviseur niet. ClaimZorg begint niet… Lees verder

Slecht werkgeverschap Politie ogv artikel 7:611 BW?

Geachte cliënte, Ik reageer op uw onderstaande e-mail van hedenochtend. Op 15 april 2024 verstuurde ik een e-mail met u in cc aan:  Team Beroepsrisico – Aansprakelijkheid <team-beroepsrisicoaansprakelijkheid@politie.nl  en op dit adres wordt uw letselschadezaak behandeld. Ik lees nu dat deze e-mail ook terecht kwam bij  HRM – Team Veilig en Gezond Werken PD –… Lees verder

En weer wordt medisch adviseur R. door het Tuchtcollege berispt

Medisch adviseur R., onder anderen werkzaam voor Achmea Personenschade en Allianz, kent een berucht verleden waar het zijn abjecte inzichten aangaande  het whiplashletsel betreft en is vaak door het Medisch Tuchtcollege toegesproken/berispt. Helaas zijn er onder anderen bij voornoemde Verzekeraars ervaren dossierbehandelaars vertrokken of met pensioen gegaan en kent de “nieuwe lichting die aangaande het… Lees verder