Weblog

Rechter niet beledigen svp

Geachte mevrouw (..), Ik ontving uw e-mail van 12 januari 2012. In juridische zin bent u slechts degene die in hoedanigheid van slachtoffer schadevergoeding kan vorderen. De beleving van uw partner bij uw ongevalsletsel is daarbij niet relevant, tenzij er in medische zin sprake is van ernstige shockschade: zie het Taxibus arrest waarbij een moeder… Lees verder

IGZ? Opdoeken svp!

Wie maandag 16 januari 2012 naar Radar heeft gekeken waarbij een zee van klachten over het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) duidelijk werd, kan een zekere woede niet onderdrukken. Niet zo vaak liet de Nationale Ombudsman Dr. Brenninkmeijer in het programma van Radar zich zo hard uit over het disfunctioneren van een… Lees verder

Rechtbank Amsterdam zakt door het ijs

Geachte mevrouw Berruezo/SRK Rechtsbijstand, Via de PIV site nam ik heden met een hoge mate van stijgende verbazing kennis van bovengenoemd vonnis van de Rechtbank Amsterdam 14 december 2011 HA ZA 11 606. Een onbegrijpelijke niet logische waardering door de rechtbank die conclusies trekt die de hare zijn en niet gebaseerd zijn op rapporten. Ik… Lees verder

RIVM en mosterd na de zure maaltijd

Geachte dames en heren, Hedenochtend heeft de RIVM aan Minister Hillen van Defensie een nieuw RIVM rapport gepubliceerd waaruit de conclusie zou moeten volgen dat de medewerkers van Defensie die leukemie hebben opgelopen zulks niet door het werken met PX10 is veroorzaakt. Gezien eerdere rapporten van het Ministerie van Defensie (14 mei 2011) en het… Lees verder

Medirisk: de aanhouder wint

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Den Haag, 6 september 2011 Ons kenmerk: JB MA 060917/1056 Uw kenmerk: ELA-2007-900442 Geachte heer (..), Ik ontving uw brief van 1 september 2011. Ten aanzien van het wettelijke rente aspect met betrekking tot de declaraties doet het mij deugd dat u mijn kennis van de jurisprudentie toetst door… Lees verder