Weblog

Haga Ziekenhuis en Medirisk

Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 2680 3500 GR Utrecht Mevrouw P.M. Veeke, Inspecteur Den Haag, 11 november 2010 Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS Uw kenmerk : 2010-278962/29564/KM Geachte mevrouw Veeke, Tot mij wendde zich mevrouw (…), hierna te noemen cliënte, met het verzoek haar als raadsman bij te staan terzake de geleden en nog te… Lees verder

Schakel, medisch adviseur

Achmea Personenschade Apeldoorn Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Den Haag, 15 december 2010 Ons kenmerk: JB RB 070828/1304PS Uw kenmerk: 6139037 Geachte heer (..), Na terugkeer van een vakantie trof ik uw e-mail van 19 november 2010 met bijlage aan. Cliënte is thans naar het zich laat aanzien voor lange tijd arbeidsongeschikt vanwege vele klachten… Lees verder

Weigerachtige huisarts

Klachtcommissie Huisartsenzorg Haaglanden President Kennedylaan 15 2517 JK Den Haag Den Haag, 10 november 2010 Ons kenmerk: JBRB 20100819/1381PS Geachte dames en heren, Terzake een verkeersongeval van 19 augustus 2010 treed ik op als raadsman inzake de heer (.). Cliënt liep daarbij nekletsel op en heeft zich aansluitend gemeld bij SEH van het Medisch Centrum… Lees verder

het gaat om feiten

Den Haag, 3 november 2010 Uw kenmerk: Streefkerk/Europe Insurances contra ClaimZorg Letselschade Haaglanden Ons kenmerk: Geachte dames en heren van Streefkerk Advcoaten, Uw e-mail van 1 november 2010 prikkelt mij en dient dan ook beantwoord te worden. Over uw opmerking over mijn toonzetting het volgende. Ik vind het letselschadevak een mooi ambt omdat men uit… Lees verder

Correct schaderegelen svp

Per brief en fax Spoedbehandeling svp Univé Verzekeringen Postbus 15 9400 AN Assen Den Haag, 20 oktober 2010 Ons kenmerk: JBRB 20100819/1381PS Uw kenmerk: 10.313878/315 Geachte heer, Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van hedenochtend. Zojuist heb ik u middels een drietal e-mails met pdf’s in bijlagen volledig op de hoogte gesteld. Bijgaand zend ik… Lees verder