Weblog

Rol eisende partij en verzekeraar

Den Haag,       30 oktober 2018 Ons kenmerk:  JB RB 20170729/1979PS Uw kenmerk :  R201803212 Geachte mevrouw (..) van Andriessen Expertise Ik nam kennis van uw e-mail van 22 oktober 2018 waaraan voorafging ons door u ingezet telefonisch onderhoud. Op 25 september 2018 ontving ik per e-mail uw bezoekrapport. Ik deel u in dit verband als volgt mede…. Lees verder

Allianz Nederland en haar wrede negatieve uitstraling op de letselschade

Geachte heer Van Leusden (dossierbehandelaar bij Allianz Nederland), Leest u de “passende” reactie van cliënte B. op uw prachtige actie mijn client rechtstreeks aan te schrijven: zij is er niet van gediend en vond mijn scherp opgesteld antwoord aan u zeer passend! Stop – en dat geldt voor al uw collega’s – met het rechtstreeks… Lees verder

Nationale DNA databank: een nachtmerrie (NRC 24 augustus 2018)

  De doorbraak in de moordzaak-Nicky Verstappen uit 1998 deze week wakkerde de discussie over DNA als ‘magisch’ opsporingsmiddel weer aan. Dankzij een match tussen destijds aangetroffen biologische sporen bij het slachtoffer en het DNA van de inmiddels 55-jarige Jos B. De man weigerde mee te doen aan een vrijwillig DNA-buurtonderzoek en is inmiddels onvindbaar. Daarmee heeft… Lees verder

ClaimZorg in hoger beroep tegen medisch adviseur Medas

        Den Haag,                        21 maart 2018   Inzake: Hoger beroep inzake uitspraak Klaagschrift dr. R.E.F. Zick, orthopedisch chirurg, Geachte College, Aangaande uw uitspraak in de onderhavige zaak op 14 februari 2018 bericht ik u in hoedanigheid van gevolmachtigde van Klager de heer (..) als volgt:   De heer H. (..), geboren (..),… Lees verder

Letselschadeslachtoffer leeft onder bruggen sinds verkeersongeval (Allianz doet niets)

Den Haag,       21 maart 2018 Ons kenmerk:  JBRB 20151207/1822PS Uw kenmerk :  Ongeval d.d. 7-12-2015 Geachte heer (..) Allereerst hoop ik dat deze brief u bereikt gezien de omstandigheid dat u voor zover mij bekend geen vaste verblijfplaats in Nederland hebt sinds het verkeersongeval van 7 december 2015. Gezien de schandalige opstelling van aansprakelijke verzekeraar… Lees verder