Weblog

Rechtbank Amsterdam zakt door het ijs

Geachte mevrouw Berruezo/SRK Rechtsbijstand, Via de PIV site nam ik heden met een hoge mate van stijgende verbazing kennis van bovengenoemd vonnis van de Rechtbank Amsterdam 14 december 2011 HA ZA 11 606. Een onbegrijpelijke niet logische waardering door de rechtbank die conclusies trekt die de hare zijn en niet gebaseerd zijn op rapporten. Ik… Lees verder

RIVM en mosterd na de zure maaltijd

Geachte dames en heren, Hedenochtend heeft de RIVM aan Minister Hillen van Defensie een nieuw RIVM rapport gepubliceerd waaruit de conclusie zou moeten volgen dat de medewerkers van Defensie die leukemie hebben opgelopen zulks niet door het werken met PX10 is veroorzaakt. Gezien eerdere rapporten van het Ministerie van Defensie (14 mei 2011) en het… Lees verder

Medirisk: de aanhouder wint

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Den Haag, 6 september 2011 Ons kenmerk: JB MA 060917/1056 Uw kenmerk: ELA-2007-900442 Geachte heer (..), Ik ontving uw brief van 1 september 2011. Ten aanzien van het wettelijke rente aspect met betrekking tot de declaraties doet het mij deugd dat u mijn kennis van de jurisprudentie toetst door… Lees verder

Ohra ga je schamen!

Klachtbrief Directie Ohra Postbus 2035 4800 CA Breda Den Haag, 6 juli 2011 Ons kenmerk: JB RB 080206/1159PS Uw kenmerk: Verhaal ziektekosten/H.011412.2009.0 Geachte dames en heren, Met enige verbazing nam ik kennis van uw verzoek van 5 mei 2011 gedaan door uw medewerker de heer B. Van Kuijk. Ik heb u eerder benaderd met het… Lees verder

Whiplash

Achmea Personenschade Apeldoorn Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Den Haag, 22 juni 2011 Geachte dames en heren, Ik diende nog over de laatste stand van zaken te beschikken om eerst daarna bij u een tussentijds regelingsvoorstel voor te leggen. Die informatie verkreeg ik eerst gisteren na een bespreking met cliënte. Uitgangspunt voor cliënte is het… Lees verder