Medische aansprakelijkheid

Ik nam kennis van uw relaas.

Allereerst wens ik betrokkene beterschap en een goed herstel toe.

Ik moet aannemen dat u de opererend chirurg aansprakelijk wenst te stellen voor de enorme wond of voor meer? Daartoe is vereist dat u de gronden van die vermeende aansprakelijkheid gemotiveerd aangeeft. De juridische vraag die als 1e verschijnt is: heeft de betreffende specialist “lege artis gehandeld” (volgens de regelen der kunst) ofwel zou een redelijk handelend specialist tot een zelfde handelwijze hebben opgetreden. Graag heb ik dus voor een betere beeldvorming uw gronden van de vermeende aansprakelijkheid van de specialist.

Daarna is inzage vereist in:

  • het pre operatief  dossier
  • het operatie dossier
  • alle opnamen (röntgen, MRI, CT-scan) op dvd
  • het verpleegkundig dossier
  • de volledige patiëntenkaart van de huisarts
  • alle eerdere specialistische brieven (medisch verleden) voordat dit voorval plaats had.

Een deskundig specialistisch medisch adviseur – dus geen verzekeringsarts – dient vervolgens al deze bescheiden te bestuderen en daarover een adviesrapport uit te brengen: wel/geen verwijtbaar handelen. Daar zijn uiteraard kosten mee gemoeid die kunnen oplopen tot € 1.000 en mogelijk bij verdere advisering tot nog meer kosten. Indien er sprake is van een rechtsbijstandsverzekering behoren de kosten van het opvragen van medische informatie

Staat aansprakelijkheid vast dan staat nog niet vast dat de schade door het verwijtbaar handelen van de specialist ook daadwerkelijk tot schade heeft geleid (leerstuk van het causaal verband). Dat speelt te meer daar betrokkene in verband met een hersenbloeding werd opgenomen.

  1. Allereerst dient medisch goed gedocumenteerd te worden waaruit de huidige schade aan betrokkene bestaat.
  2. Vervolgens dient medisch goed gedocumenteerd te worden hoe het schadebeeld bij betrokkene er zou zien indien de specialist wél volgens de regelen der kunst heeft gehandeld.
  3. Tot slot dient medisch goed onderbouwd te worden of betrokkene ook zonder de medische fout schade in de nabije toekomst zou hebben geleden (vraagstuk van de preëxistentie)

Deze 3 punten bevinden zich op het terrein van de vaststelling van de omvang van de letselschade en daarvoor is vereist dat één of meerdere onafhankelijke specialisten zich over deze zaak hebben gebogen en rapport uitbrengen voor de medisch adviseurs van betrokken partijen.

Ik vertrouw u met het bovenstaande van dienst te zijn geweest, eigenlijk had Das Rechtsbijstand u dit alles kunnen vertellen. Dit advies is bij wijze van uitzondering kosteloos en eenmalig. Gaat u mij daarna met verdere verzoeken/e-mail benaderen dan kan dat helaas niet meer kosteloos.Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Zo regel je geen letselschade! | Volgende bericht:  Het brokkenparcours van Nationale Nederlanden » »