Verzekeraars streven naar winstmaximalisatie, niet naar schadeloosstelling

Geachte heer,

Allereerst merk ik op dat er in de medische wereld wat keurend specialisten betreft het een prima bijverdienste is om de zeilboot of lopende alimentatieverplichtingen te betalen. Het medisch dossier bestuderen in de tuin of avonduren, een interview met het slachtoffer van hoogstens 45minuten, een enorm opgeblazen keuringsrapport met gekopieerde teksten uit vorige rapporten en hup de nota van € 6.000 die de Verzekeraar betaalt. De Verzekeraars geven de meeste opdrachten voor medische keuringen. Het zal u niet verbazen dat deze specialisten graag de Verzekeraars om financiële redenen te vriend houden en hen wel gestemde keuringsrapporten opsturen. Het netwerk van Medirisk met bevriende specialisten is enorm en zelfs bedreigend. De keurend specialisten ontvangen gemiddeld zo’n 20 verzoeken tot keuringen per jaar van een Verzekeraar, sommigen zelfs meer. Het gaat om geld en daar draait het tenslotte om nietwaar?

Gaat het slachtoffer niet mee in de keuze van een door Medirisk voorgestelde medisch specialist voor een keuring dan hebt u KBS Advocaten namens Medirisk op de stoep staan die onmiddellijk een Voorlopig Deskundigenonderzoek aanvraagt bij de rechtbank (dat zijn standaard documenten uit de pc) die bijna altijd instemt met de voorgestelde keurend specialist. Immers, rechters zijn ambtenaren, gaan op zeker, hebben nog steeds het idee dat medisch specialisten trouw zijn aan hun afgelegde doctorseed en weten vaak niet wat zich buiten het gerechtsgebouw in de harde wereld afspeelt.

Onze medisch adviseurs hebben een witte en een zwarte lijst van keurend specialisten. Die geven we uiteraard niet prijs na jaren ervaring. Wat uw advocaat moet doen is zijn medisch adviseur vragen om een goede keurend specialist op te geven, een concept vraagstelling op te maken voor een onafhankelijke medische expertise, die voor te leggen aan Medirisk en binnen 2 weken na verzending start uw advocaat zelf (!!!) bij de rechtbank een Voorlopig Deskundigenonderzoek. U hebt dan een goede kans dat de rechter met u meegaat en heeft Medirisk het nakijken. Het komt dus aan op snelheid van optreden.

Letselschade is vooral strategie en niemand sparen als men over de schreef gaat. Als ik Verzekeraars persoonlijk hard aanpak neem ik een Calimero gedrag van hen waar. Verzekeraars en zeker Medirisk hebben niet het beste met u voor. Het gaat om winstmaximalisatie. De rechtspraktijk leert dat 90% van de slachtoffers van medische fouten na verloop van tijd tegenover Medirisk afhaakt. Het kost ze bakken met geld, ze worden beledigd tot op het bot (..) en dan kiezen deze mensen uit puur lijfsbehoud nog voor de resterende kwaliteit van leven als dat dan maar zonder Medirisk is.

Dat is ook de strategie van Medirisk: bikkelhard met duurbetaalde netwerken en specialisten met gestrekt been er in. Kosten noch moeite worden gespaard omdat gegeven de resterende 10% die niet afhaakt simpelweg betekent dat men 90% van de overige claims winst maakt.

Sinds het oude Romeinse recht kennen wij het adagium: Restitutio in Integrum: het principe van volledige schadeloosstelling. Daar moet u niet bij Medirisk mee aankomen; daar gelden andere principes. Overigens durf ik te betogen dat dit ook voor een aantal autoschade Verzekeraars opgaat.


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Chaos dreigt bij Nationale-Nederlanden | Volgende bericht:  Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo! » »