Weblog

Uitzending Radar 10 april 2017 over letselschade: onzin ten top!

Kort gesteld kan de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschade wederom als onzin ten top worden aangemerkt. Zoals vaker het geval is hoort roeptoeter mevrouw Herzenberg van Radar wél de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Voor een tv presentatrice met een jaar salaris van € 400.000 (ons belastinggeld)… Lees verder

Ken uw rechtspraak Allianz!

  AllianzNederland Schadeverzekering Postbus 64 3000 AB Rotterdam   Den Haag,       16 maart 2017 Ons kenmerk: JBRB 20160607/1899PS Uw kenmerk: 616NA6960VB   Geachte heer , Uw e-mail van 20 februari 2017 had mijn aandacht. U stelt daarin: “zoals eerder aangegeven kunnen wij de langdurige klachten niet goed plaatsen” Allereerst vraag ik mij af wie… Lees verder

Rapport schaderegelaar verzekeraar juridisch niet bindend

Ik begrijp uw emotionele gevoelens over het vorige gesprek op 20 oktober 2016 met de heer G. waarin hij – goed voorbereid en zich ingelezen hebbend in fiscale stukken – u allerlei specifieke vragen stelde die u – dus zonder een redelijke tijd van beraadslaging – ter  beantwoording werd voorgelegd.Zonder het thans hogerop te zoeken… Lees verder

Dekra: incompetente schaderegeling

Geachte mevrouw B. (Teamleider Dekra), Ik refereer aan uw e-mail van 7 november 2016 die naar mijn mening een zeer verlate reactie is op mijn schrijven van 19 oktober 2016. In de bespreking van 09 september 2016 is door uw schaderegelaar in aanwezigheid van 3 juridisch bekwame getuigen een spoed voorschot toegezegd van € 2.500…. Lees verder

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een juridisch dood document

Geachte mevrouw Spruit en heer Andriessen, De bespreking van morgen dien ik te annuleren. Bij nader inzien zie ik geen heil in een bespreking/discussie dat gaat over mijn uurtarief. Leest u bijgaande accountantsverklaring van 31 oktober 2016. Verzekeraars betalen jarenlang ons uurtarief omdat we goed in ons vak zijn, prima prestaties leveren en stappen maken…. Lees verder