Weblog

Correct schaderegelen svp

Per brief en fax Spoedbehandeling svp Univé Verzekeringen Postbus 15 9400 AN Assen Den Haag, 20 oktober 2010 Ons kenmerk: JBRB 20100819/1381PS Uw kenmerk: 10.313878/315 Geachte heer, Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van hedenochtend. Zojuist heb ik u middels een drietal e-mails met pdf’s in bijlagen volledig op de hoogte gesteld. Bijgaand zend ik… Lees verder

Defensie en PX-10

Ministerie van Defensie/Juridische Dienstverlening Postbus 20703 2500 ES Den Haag Den Haag, 28 september 2010 Ons kenmerk: JB PX10-/1379 Uw kenmerk: 201-03502 JDV/10/34561 Geachte mevrouw, Ik ontving uw brief van 27 augustus. 2010. Voordat u gebruik maakt van standaardteksten/brieven om de claim van cliënt bijvoorbaat af te wijzen, verdient het wellicht aanbeveling dat u eerst… Lees verder

Opnieuw Medirisk

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Den Haag, 24 augustus 2010 Ons kenmerk: JBMA 090720/1378PS Uw kenmerk: TOG-2009-901241 Geachte heer (..), Tot mij wendde zich (..)te (..), hierna te noemen cliënte, met het verzoek haar belangen te behartigen terzake het medisch voorval van (..). Voornoemd voorval heeft betrekking op een abusievelijk verrichte navelbreukoperatie in plaats… Lees verder

Nieuwe Aanbevelingen gewenst voor snellere schaderegeling

Ha mevrouw Polman, beste Jenny, Ik heb een verzoek aan de dames en heren van het PIV. Kan er mogelijk eens worden nagedacht over een loonschadeconvenant met vergoedingsstaffel bgk lsv? Wij verhalen loonschade voor bedrijven maar hebben permanent een meningsverschil met de verzekeraar over onze rechtsbijstandskosten. Aangezien we niet de enige club in de Eredivisie… Lees verder

Medirisk/VVAA: geen inzage medische gegevens door dossierbehandelaars!

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Den Haag, 21 juli 2010 Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS Uw kenmerk: IWE-2010-900480 Geachte mevrouw, Ik refereer aan uw brief van 17 mei 2010. Ik vraag namens cliënte de medische informatie op en zal die steeds onder gesloten (!) couvert aan u ter attentie van uw medisch adviseur toezenden…. Lees verder