Weblog

Strafrechtelijke aangifte bij medische blunder

Geachte mevrouw Mr. van Eykelen, Enkele maanden geleden gaf u in hoedanigheid van Officier van Justitie een lezing bij de WAA over strafrechtelijk optreden bij medische fouten. In dit verband vraag ik beleefd uw aandacht voor het volgende. Ik behartig de belangen in civiele- en strafrechtelijke zin van mijn cliënt mevrouw (..), hierna te noemen… Lees verder

Medirisk jaagt slachtoffer op hoge kosten

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Geachte dames en heren, Inmiddels zult u ook in het bezit zijn gekomen van het eindrapport van 9 april 2011 van Prof. Dr. Van Vught gericht aan de Rechtbank ’s-Gravenhage. De conclusies zijn duidelijk. Bij de tweede en derde controle in het ziekenhuis zijn overduidelijk beoordelingsfouten gemaakt respectievelijk bleef… Lees verder

Na inschakeling Letselschade Haaglanden werd Eur 19.000 uiteindelijk EUR 367.214,25

Klaverblad Verzekeringen Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer T.a.v. de heer mr. J.P.P. Barth, Directeur Den Haag, 8 maart 2011 Ons kenmerk: FH RB 050423/1114PS Uw kenmerk: 05005083/LS/HHE Geachte heer Barth, Ter zake het ongeval d.d. 23 april 2005 behartigt ClaimZorg Letselschade Haaglanden sinds14 augustus 2007 de belangen van de heer (..). Cliënt had een Schadeverzekering… Lees verder

Gedrag en presentatie schaderegelaar expertisebureau

Allianz Nederland (Rotterdam) Postbus 64 3000 AB Rotterdam T.a.v. de heer E. Schneijdenberg Directeur Schadeverzekeringen Den Haag, 23 februari 2011 Ons kenmerk: JBRB 2010 0217/1347PS Uw kenmerk: 052NA5969WX Geachte heer Schneijdenberg, U hebt de behandeling van deze letselschadezaak in handen gesteld van Expertisebureau Iteb. In de aanloop naar de door Iteb gewenste bespreking met mijn… Lees verder

Haga Ziekenhuis/Medirisk

Aanvullend Klaagschrift Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 2680 3500 GR Utrecht Mevrouw P.M. Veeke, Inspecteur Den Haag, 9 december 2010 Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS Uw kenmerk : 2010-278962/29564/KM Geachte mevrouw Veeke, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 12 november 2010. Met verwijzing naar mijn klaagschrift van 12 november 2010 met bijlagen… Lees verder