Weblog

Het zijn niet allen koks die lange messen dragen!

Advies ClaimZorg 6 oktober 2021 Johannes de Bruin Opmerkingen na bestudering medisch dossier, medische adviezen, UWV-dossier en dossier/ schadestaat SAP Advocaten Rapport autoschade moet er komen in verband met de impact van de aanrijding. Lage impact van een achterop aanrijding is rechtspraak voorhanden! Daar komt een verzekeraar niet zomaar mee weg, wel geldt hoe lager… Lees verder

Nationale Nederlanden gebruikt privacy gegevens van slachtoffers letselschade

Geachte personen werkzaam bij Nationale-Nederlanden, Ik verwijs u naar bijgaande telefoon/dossier notitie van collega mr. Hertog. Telefoongesprekken in letselschadezaken gaan over medische, financiële, arbeidsrechtelijke, medisch sociale kwesties en nog zo veel meer. Dit alles heeft betrekking op een persoon die slachtoffer is geworden van een ongeval met letselschade. Moet ik u gaan uitleggen (!!!) dat… Lees verder

Kamer Langlopende Letselschadezaken, einde Mediation?

Geachte dames en heren van de Kamer Lang Lopende Letselschadezaken, Ik heb een 11 jaar lopende letselschadezaak in behandeling tegen ASR Schadeverzekering die het dossier in handen heeft gesteld van Van Benthem & Keulen advocaten. Genoemde verzekeraar en optredende raadsvrouw toont in mijn optiek onvoldoende deskundigheid om buiten rechte de zaak af te wikkelen. Een… Lees verder

Nationale-Nederlanden: geen deskundige medisch adviseur beschikbaar!

Nationale Nederlanden, Afdeling Letselschade Den Haag,       26 juli 2021                           Ons kenmerk: JB RB 20190613/2137 PS Uw kenmerk:  22179453 Betreft: De heer T.W. Geachte dames en heren, Ik dacht dat wij in de bespreking van 29 juni 2021 hadden afgesproken dat uw schaderegelaar een concept bezoekverslag zou maken. Hoe ver bent u daarmee? Medisch advies Ik… Lees verder

ASR Schadeverzekering: beleid gaat boven rechtspraak!

ASR Schadeverzekering N.V. Postbus 2072 3500 HB Utrecht                                                                                                                                    T.a.v. Afdeling Letselschade Den Haag,       20 juli 2021                           Ons kenmerk: JB RB 20210420/2169PS Uw kenmerk:  QSS-403098 Geachte heer, Dank voor uw e-mail van heden. Fijn dat u thans inhoudelijk reageert nadat ik de nodige pressie op ASR Schadeverzekering heb moeten uitoefenen: onder druk wordt alles vloeibaar!… Lees verder