Weblog

Rekenrente en jankende verzekeraars

Ha Menno, Zie de bijgaande artikelen. Zat jij in de Expert Groep Personenschade of iemand anders van NRL? Ik nam destijds op uitnodiging deel aan de Expert Groep Smartengeld (ik had bij Reaal onder aanzegging van een procedure tot aan de Hoge Raad een smartengeld bedongen van € 300.000 ex wettelijke rente van € 40.000)… Lees verder

Medische expertises: vaak onzorgvuldig uitgevoerd

Geachte medisch adviseur dr. van (..), Verwijzend naar mijn spoedverzoeken van 2 juni 2021 (2x) nog het volgende. Bij een geringe impact bij een verkeersongeval met letselschade weten Verzekeraars niet hoe hard ze moeten rennen naar een Ongevallenanalyse waarbij bijna voorspelbaar we een rapport krijgen over de geringe impact op het lijf van de bestuurder/inzittende…. Lees verder

Medisch adviseurs verzekeraars mogen niet zomaar keurend specialisten afwijzen

Beste medisch adviseurs van ClaimZorg, Ik verzoek bijgaand vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 24 december 2020 onder de aandacht te brengen van alle medisch adviseurs van Medithemis die voor ClaimZorg adviezen verstrekken. Van belang is daarbij voor de letselschadepraktijk rechtsoverweging 4.14. Ik zie teveel tijdrovende en zinloze opstellingen van met name medisch adviseurs van… Lees verder

Verzekeraars niet anders dan trage Ministeries van de Overheid

In een letselschadedossier dient uiterlijk binnen 3 weken een inhoudelijke reactie te komen van of belangenbehartiger dan wel verzekeraar. In het uiterste geval moet een slachtoffer dan 6 weken op een bericht of betaling wachten. We zien bij een aantal voornamelijk grote Verzekeraars en haar Medische Dienst dat men veel langere reactie termijnen – soms… Lees verder

Culturele achtergrond dient een gegeven te zijn in de letselschade

Geachte heer De Bruin van ClaimZorg, U maakte melding van de moeilijkheden om bij mensen met een andere culturele achtergrond de gevolgen van een ongeval in kaart te brengen. Dat herken ik ook. De slachtoffers met een immigratieachtergrond kunnen bijzonder aangeslagen zijn door wat hen is overkomen en vaak moet ik vaststellen dat zij ook na… Lees verder