Nogmaals pas op bij neurologische expertises!

Geachte mevrouw,

Ik nam kennis van uw e-mail zoals onderstaand is weergegeven.

Uw vraag wie een goede neuroloog is dient u echt aan de medisch adviseur van uw belangenbehartiger voor te leggen en niet aan mij. Ik ben immers niet uw belangenbehartiger – u vond destijds geen reden om ons Kantoor in te schakelen – en het past mij dan ook niet adviezen uitbrengen waarbij ik opmerk dat ik uw dossier niet ken.

De vraag voorts wie een goede neuroloog is, is natuurlijk subjectief. Het kan enerzijds zijn dat de neuroloog een rapport presenteert dat geen goede weergave is van uw letsel en klachten edoch anderzijds kan het zo zijn dat er wel een goed neurologisch rapport is maar dat het u niet bevalt.

Overigens zijn de berichten op mijn weblog over de genoemde neurologen duidelijk: zij schrijven hoofdpijn na een ongeval toe aan paracetamol gebruik en niet als een gevolg van een verkeersongeval en dat is een reden voor een Verzekeraar de claim af te wijzen. Het zal u niet verbazen dat de neurologen Verrips, Verhagen en Berndsen zeer geliefd zijn bij Verzekeraars en een uitstekend verdienmodel aan de medische expertises hebben.

Na een neurologische expertise dient bij pijnklachten een expertise door een revalidatiearts plaats te hebben. Zie rechtbank Rotterdam 5 oktober 2021.

Toch nog een waarschuwing: de neurologen Berndsen, Verhagen en Verrips schakelen indien de gemelde cognitieve klachten nader moeten worden onderzocht de neuropsycholoog drs. Verdonck.

In diens hoogdravend academisch psychiatrisch (!) getinte rapporten staat de uitslag dan al bij voorbaat vast: u presteert bewust ondermaats (u belazert de boel om een hogere schadevergoeding te krijgen) en dat betekent einde zaak. Helaas gaat menig rechter daar in mee.

Triest maar waar!

Het behandelen van deze e-mail nam 30 minuten in beslag. Met uw instemming laat ik het hierbij omdat we nogmaals uw belangen niet behartigen en u voor uw vragen bij uw huidige belangenbehartiger en diens medisch adviseur moet zijn.

Veel succes en vooral wijsheid bij de afwikkeling van uw letselschadezaak.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Beruchte verzekeraar Allianz gaat weer over de streep | Volgende bericht:  Hoge Raad in whiplashzaak stelt tekortkomingen vast bij dr. Verhagen, neuroloog » »