Fysiotherapeuten en huisartsen rapporteren vaak onzorgvuldig!

Veel fysiotherapeuten hebben de neiging wanneer men om een behandelplan wordt gevraagd een rapportje op te stellen dat kenmerken van onzorgvuldigheid vertoont. Nogal eens wordt verzuimd het gehele klachtenpatroon dat de patiënt aangeeft te vermelden. Het wordt nog erger wanneer de fysiotherapeut uit eigen beweging aangeeft wanneer de patiënt hersteld zal zijn (..).

Een praktijkvoorbeeld uit een rapport van een fysiotherapeut:

De nekklachten zijn in de loop der tijd steeds verminderd, ik verwacht dat hij eind augustus 2020 klachtenvrij zou zijn

Concluderend:

  1. Geen vermelding van schouderklachten (dus zijn die er niet)
  2. Eind augustus 2020 is de patiënt klachtenvrij (mooi, zaak opgelost)

Dit rapport van de fysiotherapeut is “killing” in de betreffende letselschade zaak. Hier wordt de medisch adviseur van de verzekeraar op een plezante wijze dronken van.

Voorts moeten fysiotherapeuten eens ophouden verwachtingen uit te spreken wanneer de patiënt klachtenvrij wordt. Dit soort Jomanda achtige taferelen brengen regelmatig in de letselschadedossiers grote schade aan de zaak zelve toe. Medisch adviseurs van verzekeraars zijn immers dol op dit soort rapporten en wijzen de letselschadeclaim met verwijzing naar het rapport van de fysiotherapeut af.

Als we de 1e zeer positieve rapportage naast die van 1 jaar later verkregen 2e rapportage van dezelfde fysiotherapeut leggen dan moet deze zich toch echt eens achter de oren krabben nu hij met het 2e rapport zijn 1e rapport volledig tegenspreekt en nu wel (!) melding maakt van ernstige schouderklachten en aangeeft dat behandelingen aan de schouder niet tot het gewenste resultaat leidde en er enkele maanden later een schouderoperatie plaats vond.

De medisch adviseur van de verzekeraar zal voorspelbaar zich op het standpunt stellen dat veel later gerapporteerde schouderklachten niet aansluitend aan het ongeval zijn opgetekend en dus de latere schouderklachten geen gevolg zijn van het betreffende ongeval.

De patiëntenkaart van de huisarts is een afschuwelijk ding waar de medische toestand van de patiënt vaak ernstig tekort en geweld wordt aangedaan. Ook hier treffen we grote verzuimen aan daar waar het gaat om vermelding van het gehele klachtenpatroon van de patiënt. Voorts lezen we daar in steno stijl de “zienswijze” van de huisarts waar de patiënt achteraf kennis van moet nemen en daartegen protesteert veelal zonder resultaat.

Het zou zinvol zijn in deze tijd waarin de patiënt een wettelijk recht heeft op inzage in zijn medisch dossier dat die inzage niet achteraf is maar gelijktijdig wanneer het medisch rapport wordt opgesteld en waarbij de huisarts of fysiotherapeut een digitaal bericht aan de patiënt verstuurt en daarbij aangeeft dat er een correctierecht is. Veel ziekenhuizen kennen al digitale mogelijkheden waar een patiënt zijn medisch dossier kan inzien na behandeling. Nu nog de huisartsen en fysiotherapeuten en wellicht kleurt er licht aan de horizon nu sommige medische hulpverleners gebruik maken van www. mijngezonheid.net waarbij de patiënt in zijn medisch dossier kan kijken.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Het zijn niet allen koks die lange messen dragen! | Volgende bericht:  ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok (Nationale-Nederlanden) voor het Tuchtcollege » »