Niet medisch maar juridisch causaal verband is doorslaggevend

Het is te betreuren dat er adviezen van medisch adviseurs van verzekeraars, veelal basisartsen zonder specialistische ervaring, verschijnen die nog steeds en vooral de stijl van de jaren 70 weerspiegelen. Men blijft verzanden in zeer gedateerde opvattingen waarbij men de rechtspraak aangaande medische en juridische causaliteit volledig passeert; men is immers arts en geen jurist. Dat men onderdeel uitmaakt van een functionele eenheid is kennelijk niet relevant voor deze goed betaalde beroepsgroep.

Anno 21e eeuw dient ook een medisch adviseur de vigerende rechtspraak op dit complexe terrein wel degelijk te kennen en toe te passen in zijn adviezen.

Standaard volgen dossierbehandelaars van Verzekeraars evenwel de sterk gedateerde visie van hun medisch adviseurs. In dit verband het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch van 11 september 2012:

Een medisch adviseur is een hulppersoon die zich dient te beperken tot het samenvatten van medische rapporten + beantwoorden van de gestelde vragen door de dossierbehandelaar en daarbij zijn (subjectieve) visie achterwege te laten. De dossierbehandelaar dient de discussie over de causaliteit dient te voeren in plaats van het doorzenden van de adviezen van zijn medisch adviseur en daarmede dus een postbusfunctie vervult.

Johannes de Bruin

ClaimZorg

« « Vorige bericht:  ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok van Nationale-Nederlanden voor het Tuchtcollege | Volgende bericht:  uw rechten bij medische expertises » »