Weblog

Doorzieke militairen en/of hun nabestaanden hebben geen geduld of begrip meer voor uitstel Defensie

Op onze website www.letselschadehaaglanden.nl bij het menu Defensie en PX10 is vorige week het onderzoeksrapport van Defensie van 14 mei 2009 geplaatst. Heden hebben de medisch adviseurs van ClaimZorg Letselschade Haaglanden hierop gereageerd. Dit rapport zal binnenkort ook op onze website staan. Er wordt geen spaan heel gelaten van het rapport van Defensie! Op onze… Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekeraars ziekenhuizen hard en wettelijk aanpakkeb

Geachte heer, Hier de rapporten “Overleven in de medische letselschadepraktijk” en hoe de betreffende verzekeraars (VVAA, Medirisk en CentraMed) zich onbeschoft en keihard opstellen jegens een slachtoffer, waarbij haar medisch adviseurs mijns inziens niet meer de titel van doctor verdienen. Deze rapporten uit april 2008 van de Nationale Ombudsman zijn aan de Overheid aangeboden. Kennelijk… Lees verder

Eindelijk resultaat in PX-10 zaak tegen Defensie

Eindelijk na bijna 1,5 jaar opjagen van het Ministerie van Defensie is de eerste PX 10 zaak afgewikkeld. Rekening houdend met de maandelijkse uitkeringen die ABP op basis van de Bijzondere Rechtspositieregelingen Militairen uitkeert (een voorziening voor militairen die een bedrijfsongeval bij Defensie oplopen) komt het resultaat in de buurt van de euro 200.00 te… Lees verder

Reactie termijn duurt veel te lang

Geachte heer Van West, Op tijd inhoudelijke brieven versturen maar ook op tijd inhoudelijke reacties daarop ontvangen, maakt onderdeel uit van de kwaliteit van dienstverlening van ClaimZorg Letselschade Haaglanden. Eén van onze kwaliteitsdoelstellingen is dat binnen drie weken een inhoudelijk antwoord wordt verkregen op een brief van verzekeraar, op verzoeken om een voorschot en dat… Lees verder

VVAA en Medirisk: keihard slachtofferbeleid (vervolg)

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht T.a.v. mevrouw mr. Den Haag, 17 februari 2009 Ons kenmerk: JB RB 991126/750PS Uw kenmerk: BHU-2004900417 Geachte mevrouw, U treft bijgaand de door cliënt ondertekende vaststellingsovereenkomst ondertekend aan. Wilt u de slotuitkering van € 50.000,00 rechtstreeks aan cliënte laten overmaken? Ik dien nog te reageren op uw brief van… Lees verder