Een klassieke aria gevoed door medische en juridische causale klanken.

Geachte heer,

Bijgaand een voor u bestemde brief met afwikkelingsbescheiden.

We zijn er uit en het doet mij deugd dat we in een zzp-er zaak in een stevig tempo met stevige standpunten over en weer tot een regeling zijn gekomen binnen 2 jaar! Of client het gaat redden in de nabije toekomst met deze vergoeding zal moeten blijken, het geeft in elk geval aan dat we ons in voorkomende zaken steeds moeten blijven verdiepen in een afweging van goede en kwade kansen.

Voorts dat de rol van de medisch adviseur – dank zij de jurisprudentie die ik in 1 jaar avondstudie samenvatte en daarbij per spelend thema de relevante rechtsoverwegingen aangaf (toch jammer dat u dit afdoet met de kwalificatie “standaardwerk”) – inmiddels is verworden tot een bescheiden bijrol.

Op basis van de door mij bestudeerde jurisprudentie heb ik een Vragenlijst voor de Medisch Adviseur vervaardigd (ik heb u die kosteloos toegestuurd) en ik kan u melden dat menig medisch adviseur hier moeite mee heeft edoch rechters en Mediators dit toejuichen. Immers de beantwoording van die Vragenlijst sluit naadloos aan op de vigerende jurisprudentie en is als het ware een gecomponeerde klassieke aria gevoed door medische en juridische causale klanken.
Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Gedragscode Behandeling Letselschade: veel geblaat, weinig wol | Volgende bericht:  Dokters luisteren en lezen slecht » »