Weblog

Eindelijk resultaat in PX-10 zaak tegen Defensie

Eindelijk na bijna 1,5 jaar opjagen van het Ministerie van Defensie is de eerste PX 10 zaak afgewikkeld. Rekening houdend met de maandelijkse uitkeringen die ABP op basis van de Bijzondere Rechtspositieregelingen Militairen uitkeert (een voorziening voor militairen die een bedrijfsongeval bij Defensie oplopen) komt het resultaat in de buurt van de euro 200.00 te… Lees verder

Reactie termijn duurt veel te lang

Geachte heer Van West, Op tijd inhoudelijke brieven versturen maar ook op tijd inhoudelijke reacties daarop ontvangen, maakt onderdeel uit van de kwaliteit van dienstverlening van ClaimZorg Letselschade Haaglanden. Eén van onze kwaliteitsdoelstellingen is dat binnen drie weken een inhoudelijk antwoord wordt verkregen op een brief van verzekeraar, op verzoeken om een voorschot en dat… Lees verder

VVAA en Medirisk: keihard slachtofferbeleid (vervolg)

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht T.a.v. mevrouw mr. Den Haag, 17 februari 2009 Ons kenmerk: JB RB 991126/750PS Uw kenmerk: BHU-2004900417 Geachte mevrouw, U treft bijgaand de door cliënt ondertekende vaststellingsovereenkomst ondertekend aan. Wilt u de slotuitkering van € 50.000,00 rechtstreeks aan cliënte laten overmaken? Ik dien nog te reageren op uw brief van… Lees verder

Mijn brief aan Hoofddirecteur Personeel/Luitenant Generaal Defensie

Ministerie van Defensie Postbus 20703 2500 ES Den Haag T.a.v. Luitenant-Generaal/Hoofddirecteur Personeel Den Haag, 6 februari 2009 Ons kenmerk: PX 10 Geachte heer, ClaimZorg Letselschade Haaglanden behartigt de belangen van (oud) militairen en nabestaanden die allen in aanraking zijn geweest met het kankerverwekkende reinigingsmiddel PX 10; daardoor ziek zijn geworden of daaraan zijn overleden. Het… Lees verder

nieuwe website

Vandaag is de nieuwe website ‘ live’ gegaan. Onze informatie is nog toegankelijker gemaakt en de navigatie door de website is gebruiksvriendelijker geworden. Indien u opmerkingen heeft op deze website kunt u dit hieronder kwijt door een reactie toe te voegen. Met viendelijke groet, Jan de Bruin, directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden