Weblog

Medirisk: de aanhouder wint

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Den Haag, 6 september 2011 Ons kenmerk: JB MA 060917/1056 Uw kenmerk: ELA-2007-900442 Geachte heer (..), Ik ontving uw brief van 1 september 2011. Ten aanzien van het wettelijke rente aspect met betrekking tot de declaraties doet het mij deugd dat u mijn kennis van de jurisprudentie toetst door… Lees verder

Ohra ga je schamen!

Klachtbrief Directie Ohra Postbus 2035 4800 CA Breda Den Haag, 6 juli 2011 Ons kenmerk: JB RB 080206/1159PS Uw kenmerk: Verhaal ziektekosten/H.011412.2009.0 Geachte dames en heren, Met enige verbazing nam ik kennis van uw verzoek van 5 mei 2011 gedaan door uw medewerker de heer B. Van Kuijk. Ik heb u eerder benaderd met het… Lees verder

Whiplash

Den Haag, 22 juni 2011 Geachte dames en heren, Ik diende nog over de laatste stand van zaken te beschikken om eerst daarna bij u een tussentijds regelingsvoorstel voor te leggen. Die informatie verkreeg ik eerst gisteren na een bespreking met cliënte. Uitgangspunt voor cliënte is het volledig medisch dossier inclusief de Arbo gegevens. Op… Lees verder

Strafrechtelijke aangifte bij medische blunder

Geachte mevrouw Mr. van Eykelen, Enkele maanden geleden gaf u in hoedanigheid van Officier van Justitie een lezing bij de WAA over strafrechtelijk optreden bij medische fouten. In dit verband vraag ik beleefd uw aandacht voor het volgende. Ik behartig de belangen in civiele- en strafrechtelijke zin van mijn cliënt mevrouw (..), hierna te noemen… Lees verder

Medirisk jaagt slachtoffer op hoge kosten

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Geachte dames en heren, Inmiddels zult u ook in het bezit zijn gekomen van het eindrapport van 9 april 2011 van Prof. Dr. Van Vught gericht aan de Rechtbank ’s-Gravenhage. De conclusies zijn duidelijk. Bij de tweede en derde controle in het ziekenhuis zijn overduidelijk beoordelingsfouten gemaakt respectievelijk bleef… Lees verder