Whiplash: Leidraad voor Medisch Adviseurs en Juristen (Lezing ClaimZorg)

Subjectief letsel: Leidraad voor medici en juristen

Mr. Spier, Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, 28 november 2014

“Grote voorzichtigheid past bij losse stellingen die verzekeraars menen te moeten etaleren. Anders dan de meeste slachtoffers beschikken verzekeraars over financiële middelen om onderzoek te doen ter onderbouwing van door hen nuttig of nodig geachte beweringen van feitelijke aard. Wanneer zij dan volstaan met niet in enig opzicht onderbouwde beweringen verdienen deze in beginsel geen geloof.

Ruime ervaring heeft geleerd dat verzekeraars in voorkomende gevallen niet terugschrikken voor het oproepen van in geen enkel opzicht onderbouwde en soms aantoonbaar onjuiste spookbeelden. Zeker van een industrie die zou moeten inzetten op preventie van schade zou mogen worden verwacht dat eens het inzicht veld wint dat het roer om moet en dat het niet zinvol is om principiële procedures te voeren die worden gebouwd op drijfzand.

Voor zover nodig wordt dat standpunt mede ingegeven door de vele nutteloze verweren die London in deze zaak heeft gevoerd; verweren die – het ligt voor de hand – een negatieve invloed hebben op de gezondheid van een particulier slachtoffer en die bij hem/haar onnodig gevoelens van frustratie en machteloosheid wakker roepen. Bovendien geeft London, zoals hierna zal blijken, zowel in appel als in cassatie, in ruime mate een verkeerde voorstelling van zaken. Zeker professionele procespartijen, zoals verzekeraars, dienen met dit soort effecten rekening te houden, wat helaas met enige regelmaat niet gebeurt”..

Hof ’s-Gravenhage 20 juli 2010
Hof Amsterdam 26 maart 2013

“De door een ongeval ontstane psychologische lijdensdruk, lichamelijke klachten, de juridische procedures, oplopende proceskosten en psychosociale stress zijn kunnen dermate belastend zijn, dat het slachtoffer al zijn energie nodig heeft om zich staande te houden. Daarbij speelt verder dat de ruime achterstand tot de arbeidsmarkt mede voort komt uit het gegeven dat slachtoffer reeds langdurig uit het arbeidsproces is en zijn kansen tot daadwerkelijke plaatsing marginaal moeten worden geacht. Bovendien dienen ook plaatsingsproblemen en beschikbare vacatures in beschouwing te worden genomen. De redelijkheid en billijkheid gebiedt met al deze factoren terdege rekening te houden”.

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade
mei 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  Bezoek van schaderegelaar van verzekeraars bij slachtoffer thuis? | Volgende bericht:  Gedragscode Behandeling Letselschade: veel geblaat, weinig wol » »