Onacceptabel reactie termijnen van verzekeraars

Geachte heer Van L.

Ik nam kennis van uw antwoord waarvoor mijn dank.

Ook voor Allianz heeft te gelden dat ik in beraad heb de toezichthouder De Nederlandse Bank te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de extreem lange en onacceptabele looptijden die verzekeraars in acht nemen voordat er een reactie volgt. Verzekeraars hebben een maatschappelijk functie en dienen zich daarbij naast winstrealisatie en kostenbesparingen terdege bewust van te zijn.

Een slachtoffer van letselschade die afhankelijk is van voorschotbetalingen mag niet 6-12 weken wachten op een reactie van een verzekeraar.

Het is betreurenswaardig om dit te constateren maar er is al jaren duidelijk sprake van een teloorgang in de letselschadezaken bij verzekeraars; redenen daarvoor zijn u ongetwijfeld bekend.

Ik wens u en uw collega’s een prettige dag verder.

Ik plaats deze e-mail op mijn weblog en letselschadeforum. Nogal wat Kamerleden en journalisten lezen regelmatig mee.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Mag verzekeraar stoppen met voorschotten op de letselschade? | Volgende bericht:  Geen testmethoden voor allochtonen met letselschade » »