neuroloog Verhagen en neuropsycholoog Verdonck: gevaarlijk duo!

Eerder op mijn weblog schreef ik al dat de neuroloog Bernsen en de neuropsycholoog Verdonck, die volgens Gerechtshof Den Haag zich ten onrechte als klinisch neuropsycholoog presenteert, bij medische expertises in letselschadezaken een zeer gevaarlijk duo is.

Exact dezelfde beredenering gaat op voor de neuroloog Verhagen die in combo de neuropsycholoog Verdonck inzet.

Niet alleen vanuit mijn eigen rechtspraktijk maar uit de vele berichten die mij bereiken is het bij deze neurologen in combo met deze neuropsycholoog steeds (voorspelbaar): de neurologen Bernsen en Verhagen constateren bij whiplashletsel steevast geen objectieve afwijkingen op hun terrein en de neuropsycholoog Verdonck fietst daar in opgeblazen ingewikkelde medische termen nog eens overheen door te stellen dat het onderzochte slachtoffer bewust onderpresteert.

Grote Bedrijven met een maatschappelijk verantwoordingsgevoel vermelden in hun jaarverslagen voor hun directies de verstrekte beloningen zoals salarissen, winstuitkeringen, bonussen, aandelen- en optieregelingen, pensioentoezeggingen et cetera.

Het zou interessant zijn dat er voor keurend medici een voor publicatie vatbare lijst van het aantal jaarlijkse medische keuringen + beloningen wordt ingesteld. De totale bedragen die keurend specialisten in letselschadezaken jaarlijks generen – en verzekeraars zijn gaarne bereid dat te betalen, immers dat is goedkoper dan de schadeclaims van alle slachtoffers betalen – zouden qua omvang wel eens schokkend kunnen zijn.

De medische keuring in letselschadezaken is big business; er valt veel geld te verdienen en daar speelt weer het aloude adagium: wie betaalt, die bepaalt en de medici die zo’n mooie eed als toelating tot het zijn van arts hebben afgelegd hebben aan die eed even geen boodschap aan.

Gelukkig zijn er ook keurend medici die wel lege artis hun beroep uitoefenen maar verzekeraar stellen dan alles in het werk om te voorkomen dat deze medici worden verzocht een medische keuring bij een letselschade slachtoffer te verrichten.

Zoals een vrij hoge persoon in dienst bij een verzekeraar recent nog meldde: letselschade is niet sexy, dat kost alleen maar geld en daar keren we liever zo weinig mogelijk uit winstoverweging van uit.

Triest maar waar.

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Hoge Raad passeert (terecht) neuropsycholoog | Volgende bericht:  Allianz: malle Eppie werkt niet bij ClaimZorg » »