Mag verzekeraar stoppen met voorschotten op de letselschade?

Geachte heer,

Dank voor uw bericht van 18 januari 2021 aan info@claimzorg.nl

U vraagt ons of het kan dat gedurende een onafhankelijke medische expertise een verzekeraar niet meer tot bevoorschotting of slechts een gedeelte daarvan overgaat.

Letselschadezaken zijn ieder afzonderlijk uniek en veelal ingewikkeld en langdurig; dat hangt van veel factoren af. Ik ken uw dossier niet zodat ik geen concrete antwoorden specifiek voor uw zaak kan geven waarvoor ik uw begrip vraag.

Wél heeft te gelden dat gedurende een letselschadezaak tot aan de afwikkeling de verzekeraar middels adequate voorschotten steeds de geleden schade dient te betalen en heeft daarbij het recht om later teveel betaalde voorschotten terug te vorderen.

Dat terugvorderen van voorschotten kan zich voordoen indien uit een medische expertise bepaalde conclusies kunnen worden getrokken. Het terughalen van voorschotten door verzekeraars is voor hen een onzeker proces – het geld is er niet meer bij het slachtoffer, bij de rechtbank moet een beslag op middelen/uitkeringen worden verkregen – dus kiezen verzekeraars voor de makkelijke en goedkopere weg: Men wacht de uitslag van de medische expertise af en dan wederom zonodig adequate bevoorschotting.

Een medische expertise duurt gemiddeld 6-8 maanden en dat is een lange tijd indien slachtoffers van letselschade afhankelijk zijn van adequate voorschotten. Volgt er daarna op een ander medisch terrein nog eens een medische expertise dan zijn we snel 1.5 – 2 jaar verder.

Mijn antwoord op uw vraag luidt:

De verzekeraar mag enerzijds gedurende een medische expertise de bevoorschotting geheel of gedeeltelijk staken maar anderzijds moet (!) de verzekeraar dit wél met gegronde redenen onderbouwen. Laat de verzekeraar dat na dan is zij nalatig ofwel handelt zij onrechtmatig wegens een motiveringsgebrek. Dat is in elk geval hoe de rechter oordeelt!

Veel succes met de verdere afwikkeling van uw zaak.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

NB: Ik plaats uit algemeen belang dit bericht op de weblog en het Letselschadeforum van ClaimZorg.

« « Vorige bericht:  pas op voor Psychiaters die keuringen verrichten | Volgende bericht:  Onacceptabel reactie termijnen van verzekeraars » »