De waarborgen bij medische expertises in letselschadezaken

Geachte cliënt,

Dat uw huisarts u niet te woord zou staan (is dat uw opvatting of de zijne?) vanwege corona betekent niet dat ik u het medisch rapport van de keurend specialist moet uitleggen. Dat is wel degelijk de taak van uw huisarts. U kunt ook het rapport bij hem afgeven en later telefonisch het rapport met hem bespreken.

Ik ben geen medicus dus mag ik als uw raadsman u geen uitleg geven over een medisch rapport; hooguit kanttekeningen bij dit rapport plaatsen en die doorsturen naar mijn medisch adviseur. Zo ook de gemaakte CT-scan en röntgenopnamen die ik naar mijn medisch adviseur heb opgestuurd nu het interpreteren daarvan medisch specialistische kennis vereist.

Ik heb u uitgelegd dat alleen u kan beslissen over het blokkeringsrecht en wat het verdere pad is wanneer u een keuze maakt. Zou ik u adviseren tot wel/niet blokkeren dan ga ik als medisch leek mijn bevoegdheden te buiten en kunt u mij zelf aansprakelijk stellen.

Mijn advies luidt dan ook nogmaals: overleg met de huisarts over wat er in het rapport staat.

Als u het rapport wel blokkeert wordt uw keuze gerespecteerd, het rapport wordt dan vernietigd en uw dossier gesloten.

Als u het rapport niet blokkeert en u bent het met bepaalde passages in het rapport niet eens dan mag u – na overleg met uw vertrouwensarts – per e-mail/brief aan de specialist aangeven wat er volgens u niet klopt en dan wordt uw commentaar bij het rapport gevoegd.

Dus de procedure is:

  • U leest het rapport van de expert
  • U vraagt uw huisarts om een uitleg
  • U blokkeert publicatie van het rapport van de expert: zaak gesloten
  • U blokkeert niet maar geeft zo nodig per brief aan welke passages in het rapport van de expert volgens u niet juist zijn
  • De expert zal vervolgens uw commentaar bij het rapport voegen
  • De expert legt daarna het rapport voor aan de medisch adviseurs van betrokken partijen voor nader commentaar
  • Het commentaar van de betrokken medisch adviseurs wordt aan de expert voorgelegd die dat voegt bij het rapport incluis zijn reactie op het commentaar
  • Procedure afgerond!

Wanneer een cliënt na afronding van deze procedure met waarborgen het oneens blijft met het rapport van de expert dient deze zelfstandig en op eigen kosten een nieuwe medische expertise in gang te zetten. Maar dat is weer een ander verhaal wat de verdere afloop betreft.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Geen testmethoden voor allochtonen met letselschade | Volgende bericht:  Neuroloog Oosterhoff: persoonlijk onderzoek leidt tot inzicht in de whiplash patiënt » »