Culturele achtergrond dient een gegeven te zijn in de letselschade

Geachte heer De Bruin van ClaimZorg,

U maakte melding van de moeilijkheden om bij mensen met een andere culturele achtergrond de gevolgen van een ongeval in kaart te brengen. Dat herken ik ook. De slachtoffers met een immigratieachtergrond kunnen bijzonder aangeslagen zijn door wat hen is overkomen en vaak moet ik vaststellen dat zij ook na ongevallen met een ogenschijnlijk gering neurologisch gevolg extreem veel onvermogen en haast catastrofale reacties vertonen, terwijl zij voor het ongeval maatschappelijk gezien volkomen normaal functioneerden. Ik ben van mening dat in deze situaties psychische functiestoornissen een overheersende rol spelen. Ik heb daarbij de indruk dat dit bij mannen meer voorkomt dan bij vrouwen. Het ligt voor de hand dat zij dan beoordeeld worden door een psychiater met dezelfde achtergrond die ook dezelfde taal spreekt.

Drs. Oosterhoff, arts/neuroloog

Naschrift Johannes de Bruin

Ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad besliste al veel eerder dat “you take the victim as you find him” ofwel men moet het slachtoffer nemen zoals het is.

Dat personen in welk opzicht dan ook van elkaar verschillen ligt besloten in de verscheidenheid van de mensheid en die verschillen mogen voor Verzekeraars (!) geen reden zijn om hen het recht van een correcte schadevergoeding te ontnemen.

Dus blijft gelden het rechtsbeginsel “Restitutio in Integrum” ofwel het beginsel van volledige schadeloosstelling waar het Nederlands recht van uit gaat. Dat vergeten Verzekeraars maar al te graag in hun doelstelling naar winstmaximalisatie tegen zo weinig mogelijk kosten!

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Neuroloog Oosterhoff: persoonlijk onderzoek leidt tot inzicht in de whiplash patiënt | Volgende bericht:  Verzekeraars niet anders dan trage Ministeries van de Overheid » »