Pas op voor (sommige) keurend neurologen en neuropsychologen

Van algemene bekendheid is dat bij aanrijdingen met nekletsel of rugletsel er (blijvende) pijnklachten zijn bij de getroffene. Daarbij staan frequente forse hoofdpijnklachten voorop. Deze klachten leiden op zich weer tot concentratieverlies, vergeetachtigheid, extreme vermoeidheid, niet meer voluit kunnen werken of studeren, ergo, ook het sociale (intieme) leven lijdt hier ernstig onder. Men moet dan ook niet verbaasd zijn dat de getroffene geraakt in een neerwaartse spiraalvorming en ook nog eens psychische klachten gaat ontwikkelen (en zie daar maar eens van af te komen!).

Volgens de Koninklijke Weg gaan Verzekeraar en getroffene over tot het instellen van een neurologische keuring. Voor deze medische expertise verkrijgt de keurend specialist van de Verzekeraar grosso modo een bedrag van € 4.000,= Deze medische expertise bevat bestudering van het medisch dossier, een onderzoek/interview met de getroffene en zijn rapport waarin beantwoording van de gestelde (standaard ) vragen aan de orde is. Dat dit een voor de medische specialist lucratieve opdracht is behoeft geen betoog en wanneer diens rapport de Verzekeraar welgevallig is kan deze uitzien naar veel meer opdrachten. Omgekeerd wenst de Verzekeraar deze medisch specialist niet meer wanneer diens rapport de medische situatie van de getroffene onderschrijft en dit aan het betreffende ongeval toeschrijft (het medisch causaal verband).

Hierover is interessante rechtspraak voorhanden ten faveure van de getroffene.

Zoals gememoreerd zijn het vaak (hoofd) pijnklachten die voorop staan bij de getroffene en hem/haar in veel opzichten belemmeren en er zelfs volledige arbeidsuitval plaats heeft dan wel staken van een studie aan een HBO of Universiteit aan de orde is.

Helaas wordt bij een aantal hier (in het kader van de AVG) niet nader te noemen (bekend zijnde) keurend neurologen in hun rapporten standaard waargenomen dat de hoofdpijnklachten niet ongeval gerelateerd zijn maar een gevolg is van het innemen van pijnstillers zoals aspirine/paracetamol!

Omdat de hoofdpijnklachten doorgaans aanleiding zijn voor een veelvoud aan beperkingen in het algemeen dagelijks levenspatroon waaronder niet alleen het privé- maar ook het arbeidzaam leven te lijden heeft, grijpen Verzekeraars graag deze passage aan om claims met een substantieel belang af te wijzen.

Getroffene dient er goed aan bij de eigen medisch adviseur hiernaar te informeren welke keurend neurologen zich bedienen van deze infame stellingen die – nogmaals – door Verzekeraars welwillend worden ontvangen. Nogal wat medisch specialisten en artsen fronsten de wenkbrauwen wanneer hen ter ore komt dat een keurend neuroloog meldt dat de hoofdpijnen aansluitend aan een ongeval zijn oorzaak vindt in relatief onschuldig medicatie inname. Iedere wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en men kan zich afvragen welke relatie er bestaat tussen enerzijds de voorkeur van een Verzekeraar voor een zekere neuroloog en anderzijds een keurend neuroloog die het standaard in zijn keuringsrapporten gooit op medicatie gebruik en een relatie met het ongeval niet aanwezig acht.

Niet medisch opgeleide personen stellen dan wel terecht de vraag: waarom nam de getroffene dan medicatie in?

Voorts indien er een onderzoek door een neuropsycholoog wenselijk (als er aanwijzingen zijn voor cognitieve stoornissen bij getroffene) is, laat dit onderzoek niet doen in opdracht van de keurend neuroloog. Er zijn aantoonbare zaken waarin een aantal neurologen een (mijns inziens over het paard getilde) zekere neuropsycholoog inschakelen die ten onrechte de titel van klinisch neuropsycholoog voert. Deze persoon die uitvoerig zeer ingewikkelde termen uit de psychiatrie aandraagt en zelfs diagnoses stelt (..) komt standaard uit op de conclusie dat de getroffene in de afgelegde testen bewust onderpresteert. Tezamen met het rapport van de bewuste neuroloog dus (!) einde zaak, de vlag gaat uit bij de Verzekeraar. In het verlengde hiervan is de rechter dan niet meer gevoelig voor de bezwaren van de getroffene tenzij de getroffene zelf met onafhankelijke medische specialisten inzet (contra expertise) komt en daarvoor de portemonnee voor minstens € 10.000 mag trekken.

Overigens is een neuropsycholoog geen medicus, laat staan arts, nu deze niet de vereiste universitaire basisopleiding tot arts heeft gevolgd.

Pas dus op voor deze neurologische- en neuropsychologische vileine valkuilen die in samenspraak met de medisch adviseurs van Verzekeraars en keurend medisch specialisten ontwikkeld is!

Letselschade gaat om veel geld en dat keren Verzekeraars liever aan de aandeelhouders en niet aan schadeclaims uit.

Helaas geeft de Nederlandse Overheid hier ook heel vaak het slechte voorbeeld en worden burgers door de Minister en haar Beleidsambtenaren standaard naar het welbekende bos verwezen!

januari 2023

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Medisch adviseur Verzekeraar berispt door Medisch Tuchtcollege | Volgende bericht:  Keuring door neurologen en orthopaeden? Of toch maar een revalidatiearts? » »