Weblog

Na inschakeling Letselschade Haaglanden werd Eur 19.000 uiteindelijk EUR 367.214,25

Klaverblad Verzekeringen Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer T.a.v. de heer mr. J.P.P. Barth, Directeur Den Haag, 8 maart 2011 Ons kenmerk: FH RB 050423/1114PS Uw kenmerk: 05005083/LS/HHE Geachte heer Barth, Ter zake het ongeval d.d. 23 april 2005 behartigt ClaimZorg Letselschade Haaglanden sinds14 augustus 2007 de belangen van de heer (..). Cliënt had een Schadeverzekering… Lees verder

Gedrag en presentatie schaderegelaar expertisebureau

Allianz Nederland (Rotterdam) Postbus 64 3000 AB Rotterdam T.a.v. de heer E. Schneijdenberg Directeur Schadeverzekeringen Den Haag, 23 februari 2011 Ons kenmerk: JBRB 2010 0217/1347PS Uw kenmerk: 052NA5969WX Geachte heer Schneijdenberg, U hebt de behandeling van deze letselschadezaak in handen gesteld van Expertisebureau Iteb. In de aanloop naar de door Iteb gewenste bespreking met mijn… Lees verder

Haga Ziekenhuis/Medirisk

Aanvullend Klaagschrift Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 2680 3500 GR Utrecht Mevrouw P.M. Veeke, Inspecteur Den Haag, 9 december 2010 Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS Uw kenmerk : 2010-278962/29564/KM Geachte mevrouw Veeke, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 12 november 2010. Met verwijzing naar mijn klaagschrift van 12 november 2010 met bijlagen… Lees verder

Haga Ziekenhuis en Medirisk

Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 2680 3500 GR Utrecht Mevrouw P.M. Veeke, Inspecteur Den Haag, 11 november 2010 Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS Uw kenmerk : 2010-278962/29564/KM Geachte mevrouw Veeke, Tot mij wendde zich mevrouw (…), hierna te noemen cliënte, met het verzoek haar als raadsman bij te staan terzake de geleden en nog te… Lees verder

Weigerachtige huisarts

Klachtcommissie Huisartsenzorg Haaglanden President Kennedylaan 15 2517 JK Den Haag Den Haag, 10 november 2010 Ons kenmerk: JBRB 20100819/1381PS Geachte dames en heren, Terzake een verkeersongeval van 19 augustus 2010 treed ik op als raadsman inzake de heer (.). Cliënt liep daarbij nekletsel op en heeft zich aansluitend gemeld bij SEH van het Medisch Centrum… Lees verder