Weblog

Medirisk/VVAA: geen inzage medische gegevens door dossierbehandelaars!

Medirisk Postbus 8409 3503 RK Utrecht Den Haag, 21 juli 2010 Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS Uw kenmerk: IWE-2010-900480 Geachte mevrouw, Ik refereer aan uw brief van 17 mei 2010. Ik vraag namens cliënte de medische informatie op en zal die steeds onder gesloten (!) couvert aan u ter attentie van uw medisch adviseur toezenden…. Lees verder

www.zwartelijstarts. nl

Medische keuringen op verzoek van verzekeraars dienen als uitmuntend sluitstuk voordat de afwikkeling van een letselschadezaak plaats heeft. De importantie van medische keuringen is dan ook enorm (!) en als het daar mis gaat, kan de schadeclaim als sneeuw voor de zon verdwijnen. Helaas is de praktijk in Nederland zo dat er partijdige specialisten zijn… Lees verder

Cursursje goed doorverbinden voor de Overheid?

Heren, Ik heb hedenmorgen circa 45 minuten rondgebeld binnen het Kantongerecht Den Haag, Sectie Familie- en Jeugdrecht in verband met een ingediend verzoekschrift ter verkrijging van een rechterlijke toestemming tot het aangaan van een overeenkomst tot schaderegeling terzake een minderjarige en werd menigmaal doorverbonden of er gewoon uitgezet, ergo, de telefoon van de afdeling werd… Lees verder

Ongelooflijke medische blunder door specialisten

Directie/Raad van Bestuur Haga Ziekenhuis Postbus Postbus 40551 2504 LN Den Haag Den Haag, 3 mei 2010 Ons kenmerk: JB MA 2010 0302/1361PS Geachte dames en heren, Tot mij wendde zich mevrouw (naam), hierna te noemen cliënte, met het verzoek haar als raadsman bij te staan terzake de geleden en nog te lijden letselschade. Bij… Lees verder

Uitzending Radar over Letselschade

Zie allereerst http://www.trosradar.nl/226/ Op 11 januari 2010 deed het tv programma Radar verslag over de wijze waarop sommige Letselschadekantoren hun declaratie beleid voerden. Helaas zijn er afkeurenswaardige praktijken in beeld gekomen en dat bezorgt de letselschadebranche geen goede naam. Het is een goede zaak dat een consumentenprogramma als Radar kwade praktijken belicht maar de realiteit… Lees verder