Uitzending Radar 10 april 2017 over letselschade: onzin ten top!

Kort gesteld kan de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschade wederom als onzin ten top worden aangemerkt.

Zoals vaker het geval is hoort roeptoeter mevrouw Herzenberg van Radar wél de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Voor een tv presentatrice met een jaar salaris van € 400.000 (ons belastinggeld) is dat extreem bovenmatig beloond! Zullen we het daar eens een keer over hebben?

In deze uitzending kwam aan de orde dat letselschade slachtoffers een substantieel deel van hun schadevergoeding aan de Belastingdienst moeten afdragen omdat zij hun schadevergoeding hebben geparkeerd in box 3 en regelmatig geld opnemen om hun doorlopende schade te dekken.

Ofwel hebben we het hier over de vermogensrendementsheffing in box 3 te weten jaarlijks 1.2% netto belastingheffing over het vermogen onder aftrek van de fiscale vrijstelling.

Voorts kwam in deze uitzending naar voren dat slachtoffers van letselschade hun van Overheid/Gemeente toegekende voorzieningen zoals zorgtoeslag, huursubsidie, PGB, WMO kwijtraken dan wel een hogere eigen bijdragen moeten betalen vanwege de hoogte van de schadevergoeding.

De eerste de beste letselschadespecialist had mevrouw Herzenberg kunnen vertellen dat een professionele belangenbehartiger bij het actuarieel uitrekenen van de schade ook (!) rekening houdt met a) vermogensbelasting en b) hogere bijdrage aan sociale voorzieningen vanwege vermogensvorming door de omvang van de schadevergoeding.

Hiervoor zijn gespecialiseerde Bureaus in Nederland werkzaam zoals het Nederlands Centrum Letselschade of het Rekenbureau die met een professionele bezetting full time op verzoek van advocaten, juristen en verzekeraars letselschades doorrekenen en dus ook de verschuldigde belasting en gemiste sociale voorzieningen of hogere eigen bijdragen per jaar tot einde looptijd (circulair) doorrekenen.

De professional die deze bijkomende schade (belastingschade, schade wegens hogere eigen bijdragen aan sociale voorzieningen etcetera) nalaat door te laten rekenen is volgens de rechtspraak ten volle aansprakelijk jegens zijn cliënt.

Het voorstel om de schadevergoeding onder de noemer “vrij vermogen” te laten vallen is quatsch! Immers de uit te rekenen belastingschade en hogere eigen bijdragen aan sociale voorzieningen dient volgens rechtspraak van de Hoge Raad door de aansprakelijke verzekeraar te worden betaald, zodat het slachtoffer in de meest ruime zin schadeloos wordt gesteld en daarnaast de opgelegde aanslagen netjes kan voldoen en dito zijn sociale voorzieningen kan betalen.

Door de schadevergoeding onder “vrij vermogen” te laten vallen mist de Staat jaarlijks  tientallen miljoenen en besparen de Verzekeraars door dit “belastingvoordeel” vele miljoenen die zij bij de winst aan het einde van het jaar kunnen bijtellen. Ik hoor de champagnekurken al ploppen! Verzekeraars procederen al jaren (tevergeefs) om maar geen vermogensbelastingschade te hoeven vergoeden, maar mevrouw Herzenberg komt hen te hulp. Hulde daarvoor!

Ongelooflijk hoe voorts het 2e Kamerlid Renske Leijten in de uitzending met de meute meeroeptoetert  (de SP heeft patent op het ontbreken van fiscaal inzicht) en blijk geeft, gezien het bovenstaand relaas, van onkunde en zich mijns inziens verre van deze materie zou moeten houden. Haar opmerking dat de Staat de belastingschade op een op andere manier naar letselschade slachtoffer moet compenseren gaat volledig voorbij aan de gederfde belastinginkomsten voor de Staat en het feestje dat Verzekeraars gaan vieren middels een goed diner en een goed gevuld glas! Dit verwijt geldt dan ook voor de in deze uitzending verschenen Instanties zoals Slachtofferhulp (help!) en de voorzitter van de Letselschade Advocatuur. Kortom, ik heb mij kapot geërgerd!

Deze uitzending had moeten gaan over aansprakelijkheid van de letselschadespecialist wanneer die heeft nagelaten de belastingschade en de hogere eigen bijdragen aan sociale voorzieningen mee te nemen in zijn berekening van de letselschade en voorts wanneer de professional nalaat bij de verzekeraar om een zogeheten belastinggarantie te bedingen. Deze Radar uitzending veroorzaakt een hoop misplaatst tumult dat zeker niet op zijn plaats is met dank aan Jozefien Kwebbeleend Herzenberg!

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

 

 

Reactie (op verzoek) van de voorzitter van de LSA

Geachte heer de Bruin,

Uw ergernis over de Radar uitzending (op letselschadeforum.nl) brengt mij ertoe even persoonlijk te reageren. Natuurlijk hebt u een punt als u zegt dat de fiscale schade moet worden mee berekend in de claim. Een LSA advocaat die dat vergeet mee te nemen maakt inderdaad een beroepsfout.

Ik heb dit zeker gemeld tijdens het interview, maar u snapt dat niet alles kon worden getoond in de uitzending.

Wel is het zo dat met de invoering in 2017 van de nieuwe vermogensrendementsheffing via het schijven systeem meer vermogensbelasting moet worden betaald. Hiermee kon natuurlijk in het verleden geen rekening worden gehouden: een kwade kans die het slachtoffer zich maar moet laten welgevallen. Slachtoffers die meer dan een ton hebben gekregen betalen nu meer vermogensbelasting.

Ten tweede hebben we te maken met de vermogenstoets die er sinds 2013 voor zorgt dat mensen een veel hogere eigen bijdrage zijn gaan betalen. Voor de zaken die voor 2013 zijn afgewikkeld is dus ook te weinig betaald.

Dat was wat mij betreft het springende punt voor deze uitzending.

Ik zou het op prijs stellen wanneer u deze reactie op uw forum zou willen plaatsen.

Indien u daarover met mij van gedachten wilt wisselen, sta ik daar natuurlijk voor open.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Mr. Geertruid van Wassenaer

 

 

« « Vorige bericht:  Ken uw rechtspraak Allianz! | Volgende bericht:  Allianz Nederland en Mediation: misbruik van omstandigheden » »