Ken uw rechtspraak Allianz!

 

AllianzNederland Schadeverzekering

Postbus 64

3000 AB Rotterdam

 

Den Haag,       16 maart 2017

Ons kenmerk: JBRB 20160607/1899PS

Uw kenmerk: 616NA6960VB

 

Geachte heer ,

Uw e-mail van 20 februari 2017 had mijn aandacht. U stelt daarin:

“zoals eerder aangegeven kunnen wij de langdurige klachten niet goed plaatsen”

Allereerst vraag ik mij af wie “wij” zijn en wat hun professionele achtergrond is. Medisch adviseur?

Voorts is het niet aan mij om u te overtuigen. Ik had anders dan wel voor een ander vak gekozen.

Ik laat me leiden door wetgeving en jurisprudentie. Ik verwacht dat ook van u of anders dat u intern begeleiding krijgt. In dit verband zend ik u ter lering enige jurisprudentie toe uit mijn boek “Subjectief letsel: Leidraad voor medici en juristen versie maart 2017.

Vermeldenswaardig is daarbij dat bijna al deze jurisprudentie is opgeroepen door de opstelling van Allianz/London/Zwolsche Algemeene ofwel het concern waarvoor u werkzaam bent en dat er steeds ten faveure van het slachtoffer door de rechter wordt beschikt. Maar dit terzijde.

Cliënt staat onder medische behandeling bij de fysiotherapeut. Ik heb met hem afgesproken dat we het eindresultaat afwachten en dan op de zaak bij u terugkomen. Cliënt geeft thans nog aan nek en hoofdpijnklachten te hebben. Gelukkig blijft cliënt arbeidsgeschikt. Uw vraag of het ongeval de prestatie-beloning van cliënt heeft beïnvloed zal ik u later beantwoorden.

Ik wens u nog prettige dag toe.

 

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin,

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Rapport schaderegelaar verzekeraar juridisch niet bindend | Volgende bericht:  Uitzending Radar 10 april 2017 over letselschade: onzin ten top! » »