Rekenrente en jankende verzekeraars

Ha Menno,

Zie de bijgaande artikelen. Zat jij in de Expert Groep Personenschade of iemand anders van NRL? Ik nam destijds op uitnodiging deel aan de Expert Groep Smartengeld (ik had bij Reaal onder aanzegging van een procedure tot aan de Hoge Raad een smartengeld bedongen van € 300.000 ex wettelijke rente van € 40.000) met de groten der aarde inclusief 2 rechters Hof Den Bosch om een betere basis aan de opbouw van het smartengeld te geven. Helaas werd dat geen succes omdat aanwezige Verzekeraars steeds weer hun knopen aan het tellen waren. Ik verbaas mij dan ook dat ik een Expert Groep Personenschade op het toneel van de gladiatoren zie verschijnen en vraag mij af wie daarin zaten.

Wat is je reactie/commentaar op de Aanbevelingen Rekenrente – los van het gegeven dat men waarschijnlijk gedateerde data (ambtenaren?) heeft opgenomen? Ga je daarover nog een artikel publiceren? Ik ben zo wie zo geinteresseerd in jouw visie op dit onderwerp.

Decennia lang heb ik menig client tegen beter weten in moeten overtuigen dat de rekenrente in letselschade 6% rendement minus 3% inflatie is ofwel 3%. Terecht stelden de clienten dat dit geen recht doet aan de echte wereld echter men op mijn aandringen genoegen nam nu we ons dienen te houden aan de rechtspraak die standaard op 6% minus 3% uitkwam. Enkele jaren geleden verscheen echter de eerste zwaluw bij arrest Hof ’s-Hertogenbosch van 05-11-2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:5188) waar jouw collega Budwilowitz door het Hof werd opgedragen een berekening te maken op basis van een Rekenrente van 2.2%.

De nadien verschenen Rekenrente arresten zijn bekend die een aanzienlijk hogere belastingschade met zich meebrengen. Ongetwijfeld zullen verzekeraars hun schadepremies gaan herberekenen en verhogen, dus de rekening komt wederom bij de consument terecht en daar zijn banken en verzekeraars erg goed in. Men moet dus niet zeuren maar rekenen en uitkeren! Zoals ooit een directeur Letselschade van een grote verzekeraar bij mij melded: het interesseert mij niet hoeveel we moeten uitkeren alswel dat we vooraf weten wat ons te wachten staat zodat we de premiestelling kunnen aanpassen!

Hebben verzekeraars jarenlang geprofiteerd van een voor slachtoffers van letselschade zeer ongunstige Rekenrente en dus fors bespaard op de schadelast, we horen ze nu als “ luidruchtig huilende wolven in het enge bos” en tonen zij zich slechte verliezers, zoals bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden en ASR die verkondigen dat ze bij lange looptijden bij schades van jaar tot jaar gaan afwikkelen omdat de langs rechterlijke weg vastgestelde Rekenrente bij hen niet goed valt.

Of dat zo verstandig is, los van rechterlijk ingrijpen vide art. 6:105 BW, om dossiers aan te houden en van jaar tot jaar op concrete gronden (dus we gaan ook bij de post verlies van arbeidsvermogen de CAO stijging meenemen) zowel schade als medisch causal verband  bekijken waardoor immense dossierbestanden zullen ontstaan (is dat nog wel door verzekeraars te managen met bestaand personeel, ze verzuipen nu al jarenlang in het werk) en ik deze wijze wellicht zou toejuichen (..); ik hoef niet meer op zoek naar nieuwe clienten, vraag ik mij af wat in rekenkundige zin de kosten en lasten zijn die in het spiegelbeeld staan van de besparing van belastingschade door schade van jaar tot jaar te bezien die bovendien in de huidige opzet contant is uitgerekend.

In het verlengde hiervan: hoe gaan we dan de pensioenschade uitrekenen? Ook maar van jaar tot jaar nadat het slachtoffer 67 jaar is geworden? Ik ken natuurlijk de rapporten van dr. Pals en jouw artikel in 2018 waarin cijfermatige onderbouwing is dat slachtoffers van Letselschade bij afwikkeling ineens in de loop der tijd flink tekort komen.

Ben benieuwd wat jouw (rekenkundige) gedachten hierover zijn. Ga je jouw artikel in Letsel&Schade 2018 nr. 4 herschrijven?

Enigzins cynisch opgemerkt maar heel veel advocaten kunnen echt niet rekenen, ergo, ze snappen er niets van! Zeer storend zoals weer eens bleek uit een recente bespreking waar de advocate tegenover mijn actuariële berekeningen acteerde met een rekenmachine van de Kruidvat en het inkomen vóór en na ongeval zat uit te rekenen en zo tot een schadebedrag kwam. Ergo, nog niet zo lang geleden zat aan mijn buro een tweetal experts van een groot Expertiseburo die als reactie op mijn actuariële berekening ook die rekenmachine van Kruidvat gebruikte. Ik heb de heren verzocht mijn kantoor te verlaten. Gaan we terug naar de tijd dat de Paardentram door de stad reed? Triest!

Ik houd regelmatig “whiplash thema avonden” en ben voornemens dat te gaan uitbreiden naar “schadevergoeding bij letselschade” en dan komt natuurlijk ook de rekenrente aan de orde. Ik ben dus zoals altijd hongerig naar vakmatige artikelen.

Groet en hopelijk weer snel zonnig weer!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Medische expertises: vaak onzorgvuldig uitgevoerd | Volgende bericht:  ASR Schadeverzekering: beleid gaat boven rechtspraak! » »