Medische expertises: vaak onzorgvuldig uitgevoerd

Geachte medisch adviseur dr. van (..),

Verwijzend naar mijn spoedverzoeken van 2 juni 2021 (2x) nog het volgende.

Bij een geringe impact bij een verkeersongeval met letselschade weten Verzekeraars niet hoe hard ze moeten rennen naar een Ongevallenanalyse waarbij bijna voorspelbaar we een rapport krijgen over de geringe impact op het lijf van de bestuurder/inzittende. Deze rapporten rammelen vaak zeker als ze van OAN komen. De rechtspraak kijkt overigens naar dit vraagstuk wat genuanceerder: ook bij gering impact kan letsel ontstaan en dient een checklist te worden doorlopen.

Andersom horen we verzekeraars niet als het niet gaat om een geringe maar forse impact, men gedraagt zich dan als het “konijn dat zich in de kelder verbergt”.

Voorts ben ik na slechts 43 jaar in dit metier werkzaam te zijn van mening dat veel keurend specialisten nog steeds slordig werk verrichten. Men besteedt geen of nauwelijks aandacht aan het ongeval mechanisme. Ook zouden medisch adviseurs zich meer moeten verdiepen in de formules van de Klassieke Mechanica. Behoort Natuurkunde op VWO niveau tot de toelatingseisen voor de studie Geneeskunde?

Zo las ik recent nog in een expertiserapport: betrokkene viel van een steiger en liep schouder, heup en beenletsel op.

Door mij duidelijk hergeformuleerd en na enige Atheneum Natuurkunde toepassing was de realiteit: betrokkene, 94 kilo gespierd, viel 12 meter vanaf een steiger, snelheid gegeven afstand steiger en massa cliënt bedroeg 54 km/uur en de snelheid gedurende de valpartij oploopt naarmate de grond (eind snelheid = 0) wordt bereikt. Cliënt smakte dus na een val van 12 meter met een snelheid van uiteindelijk 54 km/uur tegen het asfalt. Dat hierbij ook nekletsel kan worden verklaard moge duidelijk zijn maar de keurend specialist is uitgesproken anti whiplash en erkende de klachten niet. Met een eenvoudig rekensommetje uit de natuurkunde had deze persoon zorgvuldiger moeten oordelen zeker als er gemiddeld voor een medische expertise € 3.000 tot € 4.000 wordt betaald!

Ik heb in de achterliggende jaren veel rapporten gezien van dr. Schueller en ben van mening dat hij op dit terrein steken liet/laat vallen en zeker nalaat een grondige ongevallenanalyse toe te passen en dat in zaken waarin hij wordt verzocht zorgvuldig onderzoek te verrichten. U hebt overigens op zijn rapport wel degelijk commentaar geleverd maar dr. Schueller (inmiddels ver in zijn pensioentijd) wenste daarin niet mee te gaan. De opvatting van ASR Schadeverzekering en consorten dat wij akkoord zijn met het rapport van dr. Schueller behoeft dus enige nuance.

In dit verband leg ik u het volgende voor.

Client werd als overstekende voetganger aangereden door een auto die met hoge snelheid reed. Client werd daarbij geschept door de motorkap van deze auto en vloog in de lucht en werd door de doorrijdende auto gesmakt tegen de voorruit en terug gekaraboliseerd en naar de grond gesmeten tot wel 15 meter vóór de inmiddels met gierende remmen tot stilstand gekomen auto: dus reed deze auto naar cliënt toe en is aannemelijk dat cliënt meer dan 15 meter werd afgeschoten.

Ik wil van u als medisch specialist weten waarbij ik enige kennis van de natuurkunde/klassieke mechanica bij u veronderstel hoe groot de impact van deze verschrikkelijke botsing op het lijf van cliënt is geweest en dit weer in samenhang met uw uitgebrachte medische adviezen waarbij u zonneklaar stelt dat de avulsiefractuur van cliënt en het klachtenpatroon nog maar het topje van de ijsberg is (dus heeft dr. Schueller niet geleverd). Cliënt heeft 24 uur per dag helse rugklachten en kan amper 10 miuten in dezelfde houding op een stoel zitten en bij verplaatsen is een harde knak van de rug hoorbaar (geen prettig geluid).

Dat medisch adviseur Nelemans dit allemaal met zijn bekende vijandige opstelling bagatelliseert en waarachter ASR Schadeverzekering zich verschuilt is niet relevant. Medisch adviseur Nelemans heeft vele jaren geleden na het volgen van de basisstudie Geneeskunde niet “doorgeleerd” voor medisch specialist, nooit aan een operatietafel gestaan of een Afdeling met orthopedische patienten in een Ziekenhuis geleid of op het spreekuur patienten gehad.

Recent oordeelde een rechter nog – ik heb het vonnis even niet paraat- dat aan de visie van een medisch specialist meer waarde moet worden toegekend dan aan de opvattingen van een medisch adviseur, verzekeringsarts!

Voor ASR Schadeverzekering en consorten zou ik dus willen zeggen: als je prijzen in de Formule 1 wilt winnen verschijn dan niet met een Skoda aan de start.

Deze laatste passage zal mij niet in dank worden afgenomen maar jarenlange ervaring leert mij dat medisch adviseur Nelemans heel veel slachtoffers van letselschade ontredderd richting ravijn heeft geduwd en velen bij mij emotioneel hun beklag tot soms huilbuien kwamen doen.

Ik heb 14 juni 2021 de Mediation. Ik wil graag uiterlijk 10 juni 2021 mijn bijdrage leveren aan de Mediator. Lukt het u om mijn e-mail van 2 juni en deze e-mail op tijd aan mij door te sturen?

Nogmaals mijn dank.

En garde!


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Medisch adviseurs verzekeraars mogen niet zomaar keurend specialisten afwijzen | Volgende bericht:  Rekenrente en jankende verzekeraars » »