Medisch adviseur verzekeraar is geen dossierbehandelaar!

Niet de medisch adviseurs (Medas) bepalen de koers in een dossier maar de dossierbehandelaar  Zie de vigerende rechtspraak.

Een medisch adviseur is een hulppersoon, hij dient gerichte vragen te beantwoorden die de dossierbehandelaar stelt (..) en zijn (subjectieve) visie achterwege te laten.

Mooi voorbeeld is in dit verband het arrest van het Hof Den Bosch 11 september 2012 dat oordeelt dat de dossierbehandelaar de discussie over de causaliteit in een letselschadezaak dient te voeren in plaats het doorzenden van de adviezen van zijn medisch adviseur en derhalve een postbusfunctie vervult.

De praktijk laat helaas zien dat dossierbehandelaars bij verzekeraars in hun standpuntbepaling over de schadevergoeding zich volledig verschuilen achter  haar medisch adviseur. Deze wijze en stijl van schaderegelen is derhalve ernstig gedateerd.

« « Vorige bericht:  ClaimZorg klaagt advocaat Allianz aan bij de Orde van Advcoaten | Volgende bericht:  Allianz/London: Terug naar het Stenen Tijdperk » »