Allianz/London: Terug naar het Stenen Tijdperk

Geachte heer (..) van London/Allianz Verzekeringen,

Ondanks  uw aankondiging in hoedanigheid van klachtenbehandelaar van Allianz/London bij e-mail van 8 november 2016 dat de dossierbehandelaar op mijn toelichting van 25 oktober 2016 zou ingaan bleef het wederom oorverdovend stil zijdens London.  Weer maakt London een verslagen indruk.

Er staat nog steeds een fors (en onderbouwd) bedrag aan kosten rechtsbijstand (bgk) open. Dat dit niet bevorderlijk is voor een pragmatische regeling hoeft geen betoog temeer daar London in alle (!) zaken daar waar het de bgk betreft een mijns inziens abject en infaam beleid voert. Bgk wordt standaard bij London hoofdzaak in plaats van bijzaak. Belangenbehartigers mogen forse  kosten gaan voorfinancieren en dat “dwarszitten” waar London patent op heeft houdt een keer op en is flagrant in strijd met het beginsel dat een slachtoffer deskundige bijstand behoeft bij het vaststellen van zijn schade. Ik stuur u bijgaand boekwerk Bgk ter info, wellicht kan het eens over de afdeling Letselschade rondgaan. De dossierbehandelaar bij London heeft het steeds over schadestaat die bij mijn declaratie is gevoegd. Wij noemen dat evenwel een verrichtingenlijst.

Er verschijnt ook (!) in deze zaak een v
oorgeprogrammeerd en irrelevant advies van Medas. Elke keer weer dien ik er op te wijzen dat voor het causaal verband tussen ongeval en klachten er geen taak is weggelegd voor de medisch adviseur en dat op het palet van de rechtspraak zo nodig tussen de dossierbehandelaars een polemiek gevoerd moet worden. In de subjectieve visie van uw medisch adviseur heb ik geen interesse. Het gaat om het vaststellen van uitgangspunten vide de criteria die de rechtspraak aangeeft. Daaraan voorafgaand dient de dossierbehandelaar gerichte (!) vragen te stellen aan zijn medisch adviseur, niet meer en niet minder. Zie ter info het boekwerk Whiplash en Medisch Adviseur.

Zie ook in dit verband de “whiplash criteria van de rechtbank Rotterdam” die in een prima samenvatting verwijst naar de “bestendige jurisprudentie” die ik nota bene uitvoerig heb ingebracht in mijn Rapport Letselschade van 10 augustus 2016. De reactie van de dossierbehandelaar: wij vinden het niet nodig dat u jurisprudentie opvoert (..).

Zotter moet het niet worden nu die jurisprudentie grotendeels zelf door London is opgeroepen en niet ten hare faveure is! Indien bij London het toepassen van de vigerende rechtspraak niet als hoofdzaak wordt gezien  leeft London dus nog in het Stenen Tijdperk!

Uw schaderegelaar De heer E. wenst op basis van het advies van zijn medisch adviseur een eindregeling met mij in deze zaak te treffen. Gezien het bovenstaande commentaar heb ik daar een hard hoofd in. Er is een bel afspraak gemaakt door zijn secretaresse voor volgende week met mij. Ik denk dat een dergelijk vluggertje deze zaak geen goed doet. De heer E. zou naar mijn kantoor kunnen komen en dan kunnen we met de rechtspraak in de hand deze zaak bespreken en laat ik hem ten overvloede zien hoe de verrichtingenlijst behorend bij mijn declaratie tot stand is gekomen. Dat bespaart mij ergernis gezien de belachelijke brief die uw dossierbehandelaar mij verstuurde waardoor de temperatuur in deze zaak nog hoger opliep en geeft ruimte om de zaak eens een keer naar behoren te regelen. Met alle respect maar in de inmiddels 41 jaar letselschade ervaring heb ik nog nooit op een normale wijze een zaak tegen London kunnen regelen en dat wordt gezien de vele informele contacten die ik heb in deze branche door vele belangenbehartigers bevestigd. London procedeert slachtoffers kapot en treft belangenbehartigers hard in haar inkomen. Bekend in de literatuur is hoe de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, Mr. Spier, zijn afschuw over Allianz/London uitspreekt ter zake de wijze waarop London/Allianz zich opstelt in procedures tot aan de Hoge Raad die voornamelijk op verwerpelijke speculaties zijn gebaseerd. En of dat niet genoeg is gaat London/Allianz daarmee door en negeert eerdere rechtspraak van de Hoven en de Hoge Raad. Dat verklaart dan ook de zeer boze reactie van de Advocaat Generaal Mr. Spier. Amper 2 jaar daarna laat ook één der Gerechtshoven zich zeer negatief uit over het kapot procederen van slachtoffers (na 18 jaar gewoon doorprocederen!).

U stelt dat u kritisch moet letten op de schadeposten in relatie tot premiegelden van verzekeraars. Met alle respect maar dit is een loze standaard opmerking waar niemand iets mee kan. Allianz/London/Zwolsche Algemeene heeft ongelooflijk veel procedures in de achterliggende 2 decennia verloren tot aan de Hoge Raad. Het zou uw Directie in haar jaarverslagen sieren aan te geven wat dat allemaal gekost heeft.

Wilt u deze e-mail sturen naar uw schaderegelaar de heer E.? Het komt nogal eens voor dat binnendienst en buitendienst bij Allianz/London volstrekt langs elkaar heen werken. Het zou zeer prettig en werkzaam zijn indien iedere persoon bij London/Allianz een eigen e-mail adres heeft en dat opvoert in plaats van dat alle e-mails op een verzameladres binnenkomen. Het is tenslotte bijna 2018!

Deze e-mail gaat op mijn weblog.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Medisch adviseur verzekeraar is geen dossierbehandelaar! | Volgende bericht:  Letselschadeslachtoffer leeft onder bruggen sinds verkeersongeval (Allianz doet niets) » »