Rapport schaderegelaar verzekeraar juridisch niet bindend

Ik begrijp uw emotionele gevoelens over het vorige gesprek op 20 oktober 2016 met de heer G. waarin hij – goed voorbereid en zich ingelezen hebbend in fiscale stukken – u allerlei specifieke vragen stelde die u – dus zonder een redelijke tijd van beraadslaging – ter  beantwoording werd voorgelegd.Zonder het thans hogerop te zoeken is er het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat in artikel 6 stelt dat u een redelijke termijn van verdediging wordt gegund. Deze ruime bepaling is ook op uw zaak van toepassing.

Wij spraken daarom af dat wij aan het bezoekrapport van de heer G. van 27 oktober 2016 niet onze instemming geven – u zit daar dan in juridische zin aan vast – maar dat u en ik van dit rapport van de heer G. kennis hebben genomen en onze rechten en weren voorbehouden.

Wil aan een document enig juridische en bindende waarde worden toegekend dan dient er een onafhankelijk persoon het onderzoek te hebben gedaan om vervolgens een rapport op te maken.  De heer G. is niet onafhankelijk nu hij als letselschade-specialist door de aansprakelijke verzekeraar Bovemij is ingeschakeld en voor zijn diensten door haar wordt betaald.

U staat open voor een bezoek aan uw bedrijf door mij en de heer G. maar u stelt daar wel als voorwaarde bij dat uw personeel niet bij uw zaak betrokken wordt omdat zulks u teveel in uw privacy graaft en ik ben van mening dat dit geaccepteerd moet worden en dat de heer G. vooraf dient aan te geven dat hij uw personeel niet bevraagt.

Overigens ook hier geldt weer dat de heer G. niet onafhankelijk is en in mijn optiek ook niet ter zake deskundig als het gaat om:

– het economisch en financieel waarderen van de prestaties van uw bedrijf
– uw inbreng en dat van uw personeel
– de economische vooruitzichten
– de positie van uw bedrijf in Nederland en in het Buitenland.
– het vaststellen van de ongevalsgerelateerde schade van een zmp-er (IB= zzp-er)

Voor dit zeer specificieke onderdeel is in Nederland een beperkt aantal bedrijfseconomen gericht op de letselschaderegeling beschikbaar zoals Van Dalen @ Van der Eijk (zie hun website www.vdvde.nl) of drs. Dietvorst van Heling@Partners. Zij worden vaak door partijen en/of de rechter als deskundigen benoemd en hebben inmiddels opdrachten die pas over een jaar behandeld kunnen worden.

Derhalve als we (onverhoopt) uit moeten gaan van langdurige arbeidsongeschiktheid – dat zal de komende maanden moeten uitwijzen – en uw schade in de meest ruime zin moeten gaan vaststellen dan zal ik één der voornoemde specialisten als onafhankelijk deskundige in uw zaak/bedrijf voorstellen. Mocht Bovemij Verzekeringen daar niet in mee gaan dan ligt een verzoek tot het houden van een Voorlopig Deskundigenonderzoek bij de Rechtbank Den Haag voor de hand.

Met vriendelijke groet,
Johannes de Bruin
ClaimZorg

Modify message

« « Vorige bericht:  Dekra: incompetente schaderegeling | Volgende bericht:  Ken uw rechtspraak Allianz! » »