Nationale Nederlanden gebruikt privacy gegevens van slachtoffers letselschade

Geachte personen werkzaam bij Nationale-Nederlanden,

Ik verwijs u naar bijgaande telefoon/dossier notitie van collega mr. Hertog.

Telefoongesprekken in letselschadezaken gaan over medische, financiële, arbeidsrechtelijke, medisch sociale kwesties en nog zo veel meer. Dit alles heeft betrekking op een persoon die slachtoffer is geworden van een ongeval met letselschade.

Moet ik u gaan uitleggen (!!!) dat dit zeer privacy gevoelige zaken zijn en het absoluut onacceptabel is dat dit soort gesprekken zonder meer (!) door u worden opgenomen omdat deze dienen tot kwaliteit en trainings-doeleinden.

Hebt u een machtiging van mijn cliënte dat haar ellendige situatie wel even in groepsverband voor trainingsdoeleinden met bak koffie op de tafel wordt besproken? Hoe zou u het vinden als het hele hebben en houden van u of één van uw gezinsleden ad libitum in groepsverband door een stel kantoorambtenaren wordt besproken?

U verwijdert onmiddellijk deze gewraakte telefonische mededeling dat het gesprek wordt opgenomen of we staan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen daar de zaak aanhangig maken onder de nodige publiciteit en maling heeft aan privacy.

Dit kan echt niet!

Ik plaats deze kwestie op mijn weblog en het letselschadeforum.


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Kamer Langlopende Letselschadezaken, einde Mediation? | Volgende bericht:  Het zijn niet allen koks die lange messen dragen! » »