De Gedragscode Behandeling Letselschade: een juridisch dood document

Geachte mevrouw Spruit en heer Andriessen,

De bespreking van morgen dien ik te annuleren.

Bij nader inzien zie ik geen heil in een bespreking/discussie dat gaat over mijn uurtarief. Leest u bijgaande accountantsverklaring van 31 oktober 2016. Verzekeraars betalen jarenlang ons uurtarief omdat we goed in ons vak zijn, prima prestaties leveren en stappen maken. De meer ervaren letselschadebehandelaars zullen desgevraagd beamen dat wij regelmatig spreekwoordelijk onze nek uitsteken en cliënten strak in de hand houden.

Voorts zie ik geen brood in een discussie waarom ons kantoor geen deelnemer is aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het staat mij vrij om mij wel of niet bij de GBL aan te sluiten. Ik zie een aantal bepalingen in de GBL die ik verre van mij werp naast een aantal goede bepalingen. De GBL heeft geen betere verzekeraars gebracht. De goede verzekeraars zijn nog steeds de goede verzekeraars en de “slechteriken” hebben hun leven niet gebeterd.

Het wordt in het verlengde hiervan door cliënt en mij de heer Andriessen zeer kwalijk genomen dat hij met de GBL in de hand rechtstreeks met mijn cliënt is gaan corresponderen en zich negatief over mij uitliet. Wat heeft mijn doodzieke cliënt te maken met een uurtarief discussie? Zie hier hoe het ambtelijk stuk dat de GBL is (immers opgesteld door ambtenaren die zich pardoes met ons vak bezig gingen houden) onderuit gaat. Het is dermate onzorgvuldig opgesteld nu een ieder zich ter zake zijn handelen zich daarachter kan verschuilen. Sancties kent de GBL niet (een juridisch dood document dus). Een verzekeraar hoort zich principieel te onthouden van rechtstreeks contact met het slachtoffer, dit negeren vind ik een doodzonde, GBL of geen GBL.

Ik meen te mogen opmerken dat zowel cliënt als ClaimZorg geen deelnemer is aan de GBL dus valt u ons daarmede niet lastig. Wél zijn we NIVRE geregistreerd en het zal u niet zijn ontgaan dat daarin de GBL min of meer geïncorporeerd is. Dus waar gaat deze discussie dan over?Zonde van de tijd.

Ik heb in dezen een prima rapport letselschade gepresenteerd en gespecificeerd mijn declaratie toegelicht. In een procedure – en daar gaan we naar toe – laat ik het dossier kopiëren en leg dat aan de rechtbank voor. Ik zal dan tevens onderbouwd kunnen aangeven hoe laks wederpartij en verzekeraar (6 maanden feitelijk stilzitten) zijn geweest in het aansprakelijkheidstraject en wat mijn (stevige) bijdrage aan de afgedwongen erkenning van aansprakelijkheid was in maart 2016.

Tot slot, waarom ik naar Rotterdam moet afreizen is mij niet duidelijk. Incluis reistijd kost mij dat minstens 4 uur omzet en wie vergoedt dat? Er is al geen bereidheid om mijn uurtarief te betalen dus waarom deze hele exercitie? 

U krijgt één dezer dagen een vervolg rapport van mij in de zaak van cliënt + medische informatie + diverse bewijsstukken + aanvullende declaratie voorzien van een verrichtingenlijst. U kunt in de tussenliggende tijd nadenken of u mijn declaratie wel vergoedt. Leest u in dit verband nog even het verkorte overzicht kantoorkosten. Ik vind het nogal zwak dat in abstracte zin door Amlin wordt opgemerkt dat een aantal van mijn handelingen onder kantoor kosten vallen. Wellicht is enige verdieping in de kostenstructuur van een onderneming beter voordat dit soort opmerkingen door iemand in loondienst worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Dokters luisteren en lezen slecht | Volgende bericht:  Dekra: incompetente schaderegeling » »