het gaat om feiten

Den Haag, 3 november 2010

Uw kenmerk: Streefkerk/Europe Insurances contra ClaimZorg Letselschade Haaglanden
Ons kenmerk:

Geachte dames en heren van Streefkerk Advcoaten,

Uw e-mail van 1 november 2010 prikkelt mij en dient dan ook beantwoord te worden.

Over uw opmerking over mijn toonzetting het volgende.

Ik vind het letselschadevak een mooi ambt omdat men uit dient te gaan van feiten, leerstukken en jurisprudentie. Ik ben een fel tegenstander van suggesties, speculaties, verdachtmakingen, optrekken van rookwolken en andere guerrilla achter tactieken (het volgen van slachtoffers) in de schaderegeling omdat dit zonder meer leidt tot willekeur dat weer uitnodigt tot verwerpelijk zaaien van ongerechtvaardigde twijfel. Dit laatste is overigens nogal eens beleid van schadeverzekeraars in Nederland.

In 2007 kreeg ik dit dossier onder ogen en heb bedroevend gekeken naar het verloop ervan. Zoals bekend heb ik fors herstelwerk vanaf 21 mei 2000 dienen te verrichten en veel informatie opgevraagd die al veel eerder opgevraagd had moeten worden.

Ik heb mij geërgerd aan het lakse optreden van Radar en dat de re-integratie als mislukt mag worden genoemd lijkt mij een feit en niet aan cliënt te wijten. Het is voorts een gruwel dat in een dossier, zoals ook in deze zaak, steeds andere behandelaars zich aandienden. Bij Van Ameyde waar de in- en uitloop van personeel een beeldenrijke gelijkenis vertoont met een duiventil, hebben nogal wat dossierbehandelaars van wisselend niveau deze kwestie behandeld. Cliënt zat bij een goede advocaat, maar deze stierf helaas voortijdig (en hij rustte in vrede). De opvolgend en laatste advocaat, voordat ik in deze zaak kwam, verstaat zijn letselschade vak mijns inziens niet.

Vervolgens wenst Van Ameyde in 2007 een regelingsvoorstel te deponeren ten burele van de laatste advocaat van cliënt en ontbreekt elke inhoudelijke onderbouwing. Cliënt kreeg min of meer de aanbeveling van zijn advocaat dit aanbod te accepteren. Dat is de reden geweest dat cliënt naar mij overstapte.

Vervolgens zie ik met lede ogen aan hoe na 8 jaar er plotsklaps een medisch adviseur van Van Ameyde (Korthals) ten tonele verschijnt die alle medisch vaststaande feiten, bij wijze van sport, ter discussie stelt (naar verluidt ingegeven door Van Ameyde) hetgeen voor Van Ameyde een geweldige aanleiding is om de bevoorschotting te stoppen. Dat cliënt met vrouw en een pas geboren kind direct in zeer grote financiële moeilijkheden komt zal spreekwoordelijk Van Ameyde en haar medisch adviseur een zorg zijn. Het beleid was mij wel duidelijk: infuus er uit en als cliënt ademnood krijgt accepteert hij elk voorstel wel.

Als ik vervolgens, omdat een zeer bescheiden voorschot van eur 5.000,00 botweg van de hand wordt gewezen en de deur wordt dichtgegooid, een dagvaarding in kort geding laat bezorgen, komt u ineens in beeld en verzoekt u de dagvaarding in kort geding in te trekken en komt er plotsklaps een royaal voorschot van euro 30.000,00 met het verzoek om met mij een afwikkelingsbespreking te houden.

Over dit lafhartige gedrag (als de dagvaarding er komt dan maar betalen) en eerder niet professioneel oneerlijk optreden van Van Ameyde heb ik inderdaad wat te melden en het mag niet tot verbazing leiden dat mijn toonzetting dan van een zekere aard is. Daar voeg ik aan toe mijn absolute boosheid dat er voor het uitbrengen van de dagvaarding in dit 28 kilogram zware dossier (gewogen op een geijkte weegschaal!) veel werk is verzet en heeft geleid tot een advocaatdeclaratie van eur 11.811,00 incl.BTW en u deze kosten niet wil betalen. U gaat op formele wijze uit van het liquidatietarief van euro 1.300,00 en de rest moet cliënt maar uit eigen zak betalen. Niet willen betalen en een procedure uitlokken om dan met de staart tussen de benen er als een angsthaas van door te gaan levert een metafoor op die ik maar niet verder zal duiden.

Over dit onderwerp zal ik zeer aanstonds de Tweede Kamer aanschrijven. Voorts ben ik van mening dat er wel degelijk een rechtsgrond bestaat voor de proceskosten die Van Ameyde heeft opgeroepen. Genoegzaam is hier sprake van onrechtmatige schadebehandeling (lees ook nog de oratie van Prof. Mr. van Tiggele hierover) door Van Ameyde.

Mijn weblog en letselschadeforum is een medium waar ik laat zien welke vermeende schurken er in de letselschaderegeling rondlopen. Opvallend is daarbij dat velen zich in dit beeld dat ik als professional ervaar herkennen. Zelf verzekeraars zeggen (niet hardop overigens) wel enig begrip voor dit forum op te brengen.

Ik begrijp dat u in een duivels dilemma zit. De aansprakelijke verzekeraar en thans uw broodheer (Europe Insurances, verzekeraar van Lease Plan), heeft naar verluidt geen of onvoldoende expertise in huis om reden dat deze in het jaar 2000 beginnende letselschadezaak in handen werd gesteld van Van Ameyde Interschade. Na 7 jaar komt men op het lichtvoetige idee om te melden bij de voormalig advocaat van cliënt dat men het met een slotuitkering van eur 88.000,00 wel genoeg vindt. Uw opdrachtgever Europe Insurances, stemde daar naar ik aanneem bij gebrek aan wetenschap natuurlijk mee in. Maar thans, nu u de zaak in handen hebt gekregen van Europe Insurances en Van Ameyde van de zaak is gehaald, hebt u mijn schadeberekening van euro 1.037.239,53 voor u liggen en zult u hierover met uw opdrachtgever moeten overleggen. en vooral moeten uitleggen.

In onze bespreking van vorige week heb ik u voorafgaand een pleitnotitie toegestuurd met vermelding van feiten, leerstukken, jurisprudentie, deskundigenrapporten, actuariële berekeningen en medische beschouwingen. Ik vertrouw er op dat u Europe Insurance een eerlijk beeld geeft van deze schadezaak, die vanzelfsprekend een dure zaak is. Maar dat is een resultante van het gegeven als je een amper 22 jarige persoon die na een zeer strenge medische keuring bij de Koninklijke Marine een 4 jaar durende HBO opleiding tot Vliegtuigmonteur aanving, op zijn motor van de weg rijdt met ernstig hersenletsel (u spreekt steeds onterecht over whiplash) tot gevolg.

Ik wens u in het overleg met Europe Insurance wijsheid toe en eindig dan ook met:

Res ipsa Loquitur (laten de feiten voor zich spreken).

Met vriendelijke groeten,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Nota bene:

Ik geef u nog aan dat ik deze zaak bij afloop zal verwerken in een syllabus met naam en toenaam van alle betrokken spelers en documenten. Ik ben van mening dat de wijze waarop sommige verzekeraars en hun vertegenwoordigers trachten een letselschadezaak ten nadele van het slachtoffer naar hun hand zetten, geen individuele maar collectieve aandacht openbaarheid behoeft. Dat dient slechts één nobel doel: een correcte schaderegeling voor het slachtoffer! Voorts laat de syllabus zien welke professionele stappen men in een dossier moet nemen om tot een onderbouwde en gerechtvaardigde schadeclaim te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  Correct schaderegelen svp | Volgende bericht:  Weigerachtige huisarts » »