Correct schaderegelen svp

Per brief en fax
Spoedbehandeling svp
Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AN Assen

Den Haag, 20 oktober 2010
Ons kenmerk: JBRB 20100819/1381PS
Uw kenmerk: 10.313878/315

Geachte heer,

Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van hedenochtend.

Zojuist heb ik u middels een drietal e-mails met pdf’s in bijlagen volledig op de hoogte gesteld.

Bijgaand zend ik u nog per fax de nota medische verschotten die ik u verzoek te voldoen op de aangegeven wijze.

In mijn bezoekverslag van heden heb ik een niet mis te verstane opmerking over uw telefonisch optreden van hedenochtend gemaakt. U gelieve daar goede nota van te nemen en uw speculaties en/of suggestieve opmerkingen jegens mij en cliënt achterwege te houden.

Het letselschade ambt dat ik al vele jaren met hartstocht en inzicht uitoefen mag en zal niet worden gediskwalificeerd door in het ambt werkzame personen die zich bedienen van suggestieve en/of speculatieve opmerkingen. Wie dat wel doet gelieve met gerede spoed een ander beroep te zoeken.

Kennis van de rechtsspraak zowel voor het aansprakelijkheidsrecht als het schadevergoedingsrecht, stel- en bewijsplicht, bewijslastverdeling, vigerende letselschade convenanten, respect voor slachtoffer en belangenbehartiger en verzekeraar etc. zijn de “tools” waarmede men zich als professional bedient.

Ik wacht nog steeds op een erkenning van de aansprakelijkheid. Uw vraagteken (.) of mijn cliënt wel de autogordel heeft gedragen en derhalve mogelijk (daar is andersluidende jurisprudentie over) van invloed is op de hoogte van de schadevergoeding, is niet een omstandigheid die ex artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek thuishoort in de vestigingsfase van de aansprakelijkheid maar in het vaststellen van de omvangsfase van de letselschade ex artikel 6: 107 BW.

Houdt u svp aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht uit elkaar?

Bij brief van 6 september 2010 gaf ik u al uitleg hoe de schade van een zelfstandige moet worden benaderd.

Mag ik als dank daarvoor nog een kopie van de autoschade van uw verzekerde ontvangen?

Tot slot verwijs ik u nogmaals naar mijn bezoekverslag. Het zeer dringend gewenste voorschot onder algemene titel van € 5.000,00 zie ik gaarne tegemoet binnen 1 week na dagtekening dezes (dus voordat uw herfstvakantie aanvangt) omdat ik anders niet alleen de bespreking op 9 november 2010 annuleer maar alsdan mij genoodzaakt zie nadere stappen in rechte tegen Univé te onderrnemen.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
Directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  Defensie en PX-10 | Volgende bericht:  het gaat om feiten » »