De bende van ellende: UWV en de Belastingdienst!

Geachte mevrouw van het UWV,

Wat ouderwets dat u mij aanspreekt met “mijnheer”.

U vraagt feitelijk om toezending van complete dossierinformatie zonder dat u daarvoor een zeer redelijke tegenprestatie – administratiekosten – wilt leveren.

U zult gezien uw regrespositie een veelvoud aan medische bescheiden moeten opvragen – die hebben wij al met uitvoerige adviesrapporten van onze medisch adviseurs – dan medische expertises moeten inzetten gezien de mogelijke causaliteit die in dezen speelt. En natuurlijk uw medisch adviseur moeten inschakelen. Kosten? De belastingbetaler betaalt het UWV toch?

Veel succes met uw verhaalsactie en valt u mij svp niet meer lastig en doet u zelf uw huiswerk. We zijn geen postbus 51 waar gratis informatie kan worden opgehaald. U krijgt uw wedde maandelijks uit de “staatsruif” en wij helaas niet; wij moeten dat verdienen!

Aangezien ik wel meer van dit soort UWV standaardbrieven in dossiers van ClaimZorg voorbij zie komen kunt u vanaf heden noteren dat wij daarop niet meer zullen reageren.

Tot slot: cliënte ontvangt geen WIA-uitkering maar een voorschot nu het UWV wederom niet in staat is tijdig personen te keuren. Dat cliënte een WIA-uitkering ontvangt is dus weer eens een misvatting van het UWV. Gaat u bovendien voorschotten zonder dat er een WIA-beschikking aan ten grondslag ligt gedaan door het UWV verhalen op de aansprakelijke verzekeraar?

Uw werkwijze vertoont veel overeenkomsten met de Belastingdienst en zoals u weet is daar niemand in Nederland positief over. Meerdere slachtoffers kwalificeren inmiddels dat als de “bende van ellende” en niemand is verantwoordelijk!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Ook medisch adviseurs van verzekeraars dienen rechtspraak te respecteren | Volgende bericht:  Verzekeraars mogen belangenbehartiger weigeren na fraude, opname in EVR proportioneel » »