Cliënten hebben geen boodschap aan personeelstekort bij Verzekeraars

 De Vereende                                                                                                                             

Den Haag,       1 november 2022                             

Ons kenmerk: JB RB 20220319/2201PS

Uw kenmerk:  PER-851940

Geachte mevrouw V.,

Op 17 oktober 2022 schreef ik uw Directie aan vide bijgaande kopiebrief.

Het is frustrerend te moeten vaststellen dat gelet op de aard en ernst van de klacht het wederom stil blijft zijdens De Vereende.

Dit dossier wordt van meet af aan niet goed opgepakt door De Vereende en terecht beklagen mijn cliënten (moeder en dochter) zich daarover.

In de telefonische contacten die wij met De Vereende hebben wordt melding gemaakt van achterstanden en personeelstekort. Dat betreur ik maar dat geeft geen recht hoe deze zaak wordt behandeld. U kunt ook het dossier uitbesteden. Ook werkt concurrerende beloning van personeel doorgaans uitstekend.

Bijgaand het rapport van 26 oktober 2022 van medisch adviseur dr. M. B. orthopedisch chirurg.

In dezen wil ik naar een afwikkeling van de zaak van cliënte en haar dochter toewerken. Ik wil echter eerst van u vernemen een vast en ervaren aanspreekpunt en neem geen genoegen van berichten van een dossier-behandelaar dat hij/zij eenmalig waarneemt. De kwaliteit van dat soort brieven daar waar het de inhoudelijke behandeling van deze zaak betreft spreekt voor zich en draagt ogenschijnlijk het karakter van een vluggertje.

Zo werkt het schadevergoedingsrecht evenwel niet!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Het zijn niet allen koks die lange messen dragen | Volgende bericht:  ClaimZorg heeft geen boodschap aan “beleid” verzekeraar! » »