Oproep aan alle (oud) militairen die in de jaren 1969-1993 met het kankerverwekkende wapenreinigingsmiddel PX-10 hebben gewerkt en daardoor ziek zijn geworden.

In de jaren 1960 – 1993 werd binnen de gehele Krijgsmacht het wapenreinigingsmiddel PX-10 gebruikt (niet te verwarren met het verfmiddel Chrome 6). In PX-10 bevond zich onder anderen benzeen, tolueen en xyleen, ofwel kankerverwekkende stoffen die bij blootstelling daaraan zeer gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Gezien de alarmerende Nota’s over het werken met PX-10 die in 1980/1981 door hoge Officieren aan de Defensiestaf werden verstuurd, was de Defensietop van de zeer schadelijke situatie op de hoogte maar deed niets. Ergo in 1984 meldde de Directeur Materieel van de Defensiestaf te Den Haag dat er gewoon met PX-10 wordt doorgegaan. Eerst in 1993 werd een extern opruimingsbedrijf ingehuurd om PX-10 binnen de Krijgsmacht op te ruimen.

Door het werken met PX-10 kunnen allerlei kwaadaardige aandoeningen ontstaan zoals longkanker, keelkanker, slokdarmkanker, lymfeklierkanker, blaaskanker, nierkanker, hersenkanker, polyneuropathie, eczemen en andere huidaandoeningen.

ClaimZorg behartigt de PX-10 zaken van zieke militairen en voert tegen het Ministerie van Defensie procedures voor genoegdoening. Defensie stelt op basis van het RIVM onderzoek dat de kanker die deze militairen hebben opgelopen niets van doen heeft met het werken met PX-10. Dit is in strijd met een veelvoud aan verklaringen van militairen die in allerlei functies zeer frequent met PX-10 hebben gewerkt en ziek zijn geworden. ClaimZorg heeft middels een  internationaal onderzoek inmiddels meer dan 1000 pagina’s aan bewijs verzameld waarbij wordt aangetoond dat het RIVM rapport bol staat van onjuistheden en verkeerde aannames.

Destijds heeft Defensie onder druk van de 2e Kamer een Meldpunt PX-10 opgericht waar zieke militairen zich konden melden. In korte tijd ontving Defensie 2.500 meldingen. Defensie heeft alle meldingen afgewenteld op basis van het RIVM onderzoek: er zou geen relatie zijn tussen het werken met PX-10 en het oplopen van een (ernstige) medische aandoening. Inmiddels heeft Defensie het Meldpunt PX-10 van haar website gehaald.

ClaimZorg roept, gezien een veelvoud aan verzameld onderzoeksmateriaal, zieke militairen op zich opnieuw te melden bij www.claimzorg.nl en daar het ClaimZorg Meldpunt PX-10 Vragenformulier in te vullen en in te zenden. Wij zullen dan beoordelen of er een aansprakelijkstelling jegens Defensie dient te worden verstuurd. ClaimZorg werkt op basis van een resultaatfee van 15%. Geen resultaat, geen kosten.

Omwille van duidelijke afspraken verzoeken wij u eerst de PX-10 Overeenkomst van Dienstverlening  door te nemen. Op het Vragenformulier vragen wij of u kennis hebt genomen van de PX-10 Overeenkomst van Dienstverlening en daarmee akkoord gaat.

Na inzending van het Vragenformulier krijgt u van ons nadere instructies. Wij vragen u vooralsnog niet direct telefonisch contact met ons op te nemen gezien de te verwachten belasting van ons kantoor wanneer meerderen zich aanmelden op onze website. Natuurlijk kunt u ons in elk geval altijd bereiken per e-mail: info@claimzorg.nl

Johannes de Bruin

ClaimZorg

Vragenformulier ClaimZorg Meldpunt PX-10

Oproep aan alle (oud) militairen die in de jaren 1969-1993 met het kankerverwekkende wapenreinigingsmiddel PX-10 hebben gewerkt.

Personalia

Uw geboortedatum

Uw geboortedatum

Werkzaamheden

In welke periode werkte u met PX-10?*

In welke periode werkte u met PX-10?*

Veiligheid

Medisch

Defensie Meldpunt PX-10

RIVM

Opmerkingen uwerzijds

Door het verzenden van dit Vragenformulier ClaimZorg Meldpunt PX-10 verzoekt u ClaimZorg over te gaan tot belangenbehartiging tot nadere opzegging. Wij zullen uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
reCAPTCHA is required.