Zwart boek over Verzekeraars

Teruglopende kwaliteit in de dossierbehandeling bij verzekeraars, reorganisaties en overnames om met minder personeel hetzelfde werk te doen, winstmaximalisatie versus correcte schade-uitkering, medisch adviseurs van verzekeraars die zich niet houden aan gedragsregels voor medici en vol op het orgel gaan, zelfs beledigend zijn naar het slachtoffer, keurend specialisten aanvallen op hun deskundige rapporten en tot overmaat van ramp verzekeraars zich niet meer laten leiden door de rechtspraak die ze zelf hebben opgeroepen (!) maar nu komen met “Beleidsregels” voor de dossierbehandelaars. Dan hebben we het nog niet over de extreem lange reactietijden waarin verzekeraars reageren op correspondentie en verzoeken om voorschotten op de geleden schade van het slachtoffers, duurt soms 2-3 maanden en of dat niet genoeg is doet de medische dienst van verzekeraars er ook nog eens 2-3 maanden over alvorens een medisch adviesrapport de dossierbehandelaar van verzekeraar bereikt.

Ik heb inmiddels meer dan 44 jaar ervaring in het metier van de letselschade en kennelijk ben ik “old school”: een goede fles port of whisky rijpt ook minstens 30 jaar in het vat. Met lede ogen zie ik aan hoe ernstig in de achterliggende jaren de hoge kwaliteitseisen die men stelt aan de regeling van letselschade door verzekeraars zijn verkwanseld. Beter nog gezegd wat ik op een sportief toernooi vernam uit de mond van een directeur van een verzekeraar (die uitsluitend naar zich zelf luisterde): “letselschade is niet sexy” en “we keren ook liever geen geld uit!” Toen ik herhaalde wat mijn professie was verdween dit sujet alras aan de horizon.

De heren en dames directeuren werkzaam bij verzekeraars en zitting hebbend in de Raad van Bestuur zijn direct verantwoordelijk voor de bovengemelde teloorgang. Dat zullen deze “kasboekmanagers” echter een zorg zijn, zij kijken naar het papier en wensen slechts mooie cijfers te presenteren – resultaten zijn immers wél belangrijk voor de aandeelhouders – en na een kostenbesparende reorganisatie kloppen deze “kasboekmanagers” zich op hun borst, poetsen hun curriculum vitae op en vertrekken naar de volgende baan binnen het “old boys network”. Als men eens achterom zou kijken zou men zien welke ronkende puinhopen men achter zich laat.

ClaimZorg nodigt mensen uit die slechte ervaringen hebben met verzekeraars en door hen ingeschakelde experts en advocaten of maandenlang moeten wachten op een antwoord of betaling van hun schade dit per e-mail aan ClaimZorg kenbaar te maken ter aanvulling op het in wording zijnde “Zwartboek over Verzekeraars”.

Elke originele e-mail bewaren wij in de kluis, kopieën daarvan nemen wij op in het Zwartboek met volledige weglating van persoonlijke gegevens van de inzender.

Het “Zwartboek over Verzekeraars” zal op enig moment worden gestuurd aan de toezichthouder De Nederlandse Bank en voorts de Nationale Ombudsman. Dit tevens opsturen naar de 2e Kamer heeft geen zin, daar heerst voornamelijk een sfeer van eigen belang, overmoed en onverstand!

Een recent uitgekomen rapport van vele honderden pagina’s opgesteld door een werkgroep ambtenaren (zinloze belastingverspilling) waarom de letselschade afwikkeling vele jaren duurt komt met de nogal hilarische conclusie op de laatste pagina van dit lijvig rapport “dat niemand schuld heeft”.

Triest maar waar!

Johannes de Bruin

ClaimZorg

info@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Verzekeraars niet anders dan trage Ministeries van de Overheid | Volgende bericht:  Medisch adviseurs verzekeraars mogen niet zomaar keurend specialisten afwijzen » »